MOBILNÍ SOUPRAVA GEOGRAFICKÉHO ZABEZPEČENÍ
BRIGÁDNÍHO TYPU – SGEOB

SGEOB je mobilníprostředek, určený k informačnímu zabezpečení vojsk vojenskogeografickými podklady pro vyhodnocení zájmového prostoru.

Základní funkce:

Technologická zařízení SGEOB umožňují plnit následující úkoly:

 • získávat, analyzovat a poskytovat veškerá dostupná vojensko-geografická data, informace a podklady o válčišti v analogové a digitální formě jak pro velitele a štáb,tak pro jednotlivé druhy vojsk;
 • příprava a tisk analogových geografických podkladů;
 • zpracování jednoduchých a komplexních geografických analýz včetně grafických výstupů;
 • tvorba a administrace geografických databází;
 • tvorba multimediálních vojensko-geografických vyhodnocení zájmových prostorů;
 • zpracování a tisk podkladů formátu A3 s následným využitím zařízení pro dokončovací práce;
 • realizace úkolů reprografického zabezpečení;
 • tvorba grafických návrhů;
 • tisk velkoformátových podkladů;
 • využití měření přijímačem GPS pro tvorbu a aktualizaci geografických databází;
 • realizace úkolů geodetického zabezpečení;
 • komplexní práce v reprografické m zabezpečení velitele, štábu, případně jednotlivých druhů vojsk včetně základního knihařského zpracování, rozmnožování a distribuce zpracovávaných podkladů mapového i nemapového charakteru v digitální i v analogové formě.

Složení soupravy:

SGEOB je souprava, která se skládá ze dvou motorových vozidel a dvou přípojných vozidel:

T 815 6×6 – modul MOGANModul geografických analýz;
T 815 6×6 – modul MOREPModul reprografického zabezpečení;
přívěs PV – 18P – přívěsný modulPřívěs na dvouosém podvozku s pevně uchycenou skříňovou karosérií;
PM – 35U-EC 64 kWElektrocentrála 64 kW v pojízdném provedení (typ
C80D5).

Základní takticko technické parametry MOGAN

pdf
Produktový katalog SGEOB
Stáhnout

pdf| 3.05 MB