Laboratoř je součástí zkušebny EMC. Provádí akreditované i neakreditované zkoušky s cílem stanovit schopnosti součástek, zařízení a jiných předmětů být používány, přepravovány nebo skladovány za určitých klimatických podmínek.

Zkoušení vlivů prostředí

  • chlad
  • suché teplo
  • vlhké teplo (cyklické/konstantní)
  • složená zkouška teplotou a vlhkostí

Korozní zkoušky v umělých atmosférách

  • Zkouška solnou mlhou (cyklická/konstantní)

Zkouška v řízeném prostředí

  • nízký/vysoký tlak vzduchu

Simulace vlivů skladování, stárnutí

pdf
Klimatické zokušky – leták
Stáhnout

pdf| 5.79 MB