Vojenský technický ústav, s.p.

Vojenský technický ústav, s.p. zaujímá významnou a nenahraditelnou pozici v rámci obranného sektoru České republiky. Je stabilním státním podnikem s dlouholetou tradicí a disponuje kvalitní a jedinečnou technickou a technologickou základnou.

V rámci svých činností, průmyslové i obchodní povahy, přispívá VTÚ, s. p. k zabezpečení obrany a bezpečnosti České republiky a také k plnění závazků vyplývajících z členství státu v NATO a EU.

Mezi primární schopnosti státního podniku se řadí především realizace aplikovaného výzkumu a vývoje, prototypové výroby, zkušebnictví a modernizace výzbroje a techniky, včetně zpracovávání studií a analýz ve prospěch Armády České republiky a dalších ozbrojených bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému.

  • Výzkum a vývoj
  • Systémová integrace
  • Zkušební a certifikační autorita
  • Výroba, opravy, servis a modernizace
  • Projektové řízení
  • Zahraniční obchod s vojenským materiálem