• měření teplot, tlaku, hluku a akustického výkonu
  • měření síly, dráhy, zrychlení
  • tenzometrická zrychlení
  • zkoušky mechanické odolnosti, pevnosti, spolehlivosti
  • zkoušky ochranných prostředků
  • zkoušky seismické způsobilosti
  • měření fyzikálních veličin
  • přetáčení a pevnost leteckých vrtulí

Kontakt

vedoucí: Ing. Ivan Štuchal, tel. +420 910 105 600, +420 603 701 582

pdf
Zkušebna speciálních měření – katalog
Stáhnout

pdf| 4.76 MB