Jsme Vojenský technický ústav

Vojenský technický ústav, s. p. je státní podnik, který byl založen Ministerstvem obrany České republiky dne 1. září 2012. Svou činností udržuje a dále rozvíjí strategické know-how České republiky v oblasti obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje, mj. zbraní, munice, pozemní techniky, bezpilotních průzkumných prostředků, palubního vybavení letadel, prostředků radiotechnického a letištního technického zabezpečení, simulátorů, komunikačních systémů a s tím spojeného zkušebnictví, ověřování a certifikace. Podnik realizuje projekty jak pro tuzemské, tak i pro zahraniční obchodní partnery. Vojenský technický ústav, s. p. zastává výjimečnou roli v branněbezpečnostním prostředí. V rámci Evropské unie je jedním z největších pracovišť zabývajících se obranným a bezpečnostním výzkumem a vývojem.

Aktuality

Změny ve vedení Vojenského technického ústavu, s. p.

18.11.2022

Dne 15. 11. 2022 byl z rozhodnutí Ministryně obrany ČR odvolán z funkce ředitele Vojenského technického ústavu, s. p. Ing. Petr Novotný. Tiskovou zprávu MO naleznete zde: https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/odvolani-reditele-statniho-podniku-vtu-240561/ Řízením Vojenského technického ústavu,…

Celá zpráva

Zkušebna elektrické bezpečnosti ve Vyškově

9.11.2022

Zkušebna elektrické bezpečnosti – Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103 v odštěpném závodě VTÚPV Vyškov i nadále zabezpečuje akreditované zkoušky stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK…

Celá zpráva
Další aktuality

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Jeho tři odštěpné závody se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech.