Jsme Vojenský technický ústav

Vojenský technický ústav, s. p. je státní podnik, který byl založen Ministerstvem obrany České republiky dne 1. září 2012. Svou činností udržuje a dále rozvíjí strategické know-how České republiky v oblasti obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje, mj. zbraní, munice, pozemní techniky, bezpilotních průzkumných prostředků, palubního vybavení letadel, prostředků radiotechnického a letištního technického zabezpečení, simulátorů, komunikačních systémů a s tím spojeného zkušebnictví, ověřování a certifikace. Podnik realizuje projekty jak pro tuzemské, tak i pro zahraniční obchodní partnery. Vojenský technický ústav, s. p. zastává výjimečnou roli v branněbezpečnostním prostředí. V rámci Evropské unie je jedním z největších pracovišť zabývajících se obranným a bezpečnostním výzkumem a vývojem.

Aktuality

Tribotechnická laboratoř ve Vyškově

14.3.2023

Tribotechnická laboratoř akreditované zkušební laboratoře č. 1103 při VTÚPV Vyškov provádí komplexní služby v oblasti tribotechnické diagnostiky olejů z motorových, převodových a hydraulických systémů. Laboratoř disponuje moderním přístrojovým vybavením, které…

Celá zpráva

Zkušebna potápěčské techniky ve Vyškově

10.3.2023

Zkušebna potápěčské techniky, akreditovaná zkušební laboratoř č. 2452, Vojenského technického ústavu, s. p., odštěpný závod VTÚPV ve Vyškově provádí i praktické zkoušky potápěčských obleků dle normy ČSN EN 14225-1 a…

Celá zpráva
Další aktuality

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Jeho tři odštěpné závody se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech.