Jsme Vojenský technický ústav

Vojenský technický ústav, s. p. je státní podnik, který byl založen Ministerstvem obrany České republiky dne 1. září 2012. Svou činností udržuje a dále rozvíjí strategické know-how České republiky v oblasti obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje mj. zbraní, munice, pozemní techniky, bezpilotních průzkumných prostředků, palubního vybavení letadel, prostředků radiotechnického a letištního technického zabezpečení, simulátorů, komunikačních systémů a s tím spojeného zkušebnictví, ověřování a certifikace. Podnik realizuje projekty jak pro tuzemské, tak i pro zahraniční obchodní partnery. Vojenský technický ústav, s. p. zastává výjimečnou roli v branně bezpečnostním prostředí. V rámci Evropské unie je jedním z největších pracovišť zabývajících se obranným a bezpečnostním výzkumem a vývojem.

Aktuality

Projekty loňského roku k modernizaci armády

27.1.2021

Představujeme některé projekty Vojenského technického ústavu, s. p. z roku 2020, které významnou měrou přispěly k rozvoji a modernizaci Armády České republiky.  UGV-Pz Automatizovaný bezosádkový pozemní průzkumný prostředek UGV-Pz je určen k…

Celá zpráva

DPP s krycím názvem DEPONA

25.1.2021

Historické putování k předchůdcům nynějšího Vojenského technického ústavu, s. p. nás tentokrát přivedlo do VZÚ 011 neboli Výzkumného a zkušebního ústavu 011 Slavičín. V roce 1964 se tady uskutečnil vývoj a…

Celá zpráva

Mezi testovanou technikou i vojenská sanitka

21.1.2021

V jedenácti zkušebnách Vojenského technického ústavu, s. p. byly v loňském roce provedeny stovky testů k ověření kvality a takticko-technických parametrů zejména armádní techniky, materiálu, vybavení a výzbroje. Jedním ze zajímavých testovacích produktů…

Celá zpráva
Další aktuality

Co je Vojenský
technický ústav (VTÚ)

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Vojenský technický ústav má tři odštěpné závody, které se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech.