Jsme Vojenský technický ústav

Vojenský technický ústav, s. p. je státní podnik, který byl založen Ministerstvem obrany České republiky dne 1. září 2012. Svou činností udržuje a dále rozvíjí strategické know-how České republiky v oblasti obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje, mj. zbraní, munice, pozemní techniky, bezpilotních průzkumných prostředků, palubního vybavení letadel, prostředků radiotechnického a letištního technického zabezpečení, simulátorů, komunikačních systémů a s tím spojeného zkušebnictví, ověřování a certifikace. Podnik realizuje projekty jak pro tuzemské, tak i pro zahraniční obchodní partnery. Vojenský technický ústav, s. p. zastává výjimečnou roli v branněbezpečnostním prostředí. V rámci Evropské unie je jedním z největších pracovišť zabývajících se obranným a bezpečnostním výzkumem a vývojem.

Aktuality

VTÚ testuje nové padáky pro armádu

30.4.2024

Letové i pozemní zkoušky osobních výsadkových, nákladních padáků a další výsadkové výstroje pro Armádu České republiky nyní provádí Vojenský technický ústav (VTÚ, s.p.). „Zkoušky probíhají dle přesně stanovených metodik a…

Celá zpráva

Účast VTÚ na Skydive campu v USA

2.4.2024

Celosvětové setkání nejlepších parašutistů v disciplíně Canopy Formation (CF) na Floridě v USA s účastí Vojenského technického ústavu! Zástupce vedoucího zkušebny padákové techniky Tomáš Deml z odštěpného závodu VTÚLaPVO poprvé předvedl na „Spring Fling“…

Celá zpráva
Další aktuality

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Jeho tři odštěpné závody se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech.