Jsme Vojenský technický ústav

Vojenský technický ústav, s. p. je státní podnik, který byl založen Ministerstvem obrany České republiky dne 1. září 2012. Svou činností udržuje a dále rozvíjí strategické know-how České republiky v oblasti obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje mj. zbraní, munice, pozemní techniky, bezpilotních průzkumných prostředků, palubního vybavení letadel, prostředků radiotechnického a letištního technického zabezpečení, simulátorů, komunikačních systémů a s tím spojeného zkušebnictví, ověřování a certifikace. Podnik realizuje projekty jak pro tuzemské, tak i pro zahraniční obchodní partnery. Vojenský technický ústav, s. p. zastává výjimečnou roli v branně bezpečnostním prostředí. V rámci Evropské unie je jedním z největších pracovišť zabývajících se obranným a bezpečnostním výzkumem a vývojem.

Aktuality

Historické putování po pracovištích VTÚ

21.9.2020

Na pracovištích předchůdců Vojenského technického ústavu, s. p. bylo realizováno mnoho úkolů obranného výzkumu, vývoje a zkušebnictví pro československé a české ozbrojené síly a bezpečnostní sbory. S některými unikátními projekty vás…

Celá zpráva

VTÚ podporuje Duklu v nové extraligové sezoně

15.9.2020

Házenkáři pražské Dukly, jejichž jedním z hlavních partnerů je Vojenský technický ústav, s. p., vstoupili do nové extraligové sezony vítězně. Důležitá první výhra nepřišla sama sebou s novými „dukláckými“ dresy, ale zejména…

Celá zpráva
Další aktuality

Co je Vojenský
technický ústav (VTÚ)

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Vojenský technický ústav má tři odštěpné závody, které se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech.