Jsme Vojenský technický ústav

Vojenský technický ústav, s. p. je státní podnik, který byl založen Ministerstvem obrany České republiky dne 1. září 2012. Svou činností udržuje a dále rozvíjí strategické know-how České republiky v oblasti obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje, mj. zbraní, munice, pozemní techniky, bezpilotních průzkumných prostředků, palubního vybavení letadel, prostředků radiotechnického a letištního technického zabezpečení, simulátorů, komunikačních systémů a s tím spojeného zkušebnictví, ověřování a certifikace. Podnik realizuje projekty jak pro tuzemské, tak i pro zahraniční obchodní partnery. Vojenský technický ústav, s. p. zastává výjimečnou roli v branněbezpečnostním prostředí. V rámci Evropské unie je jedním z největších pracovišť zabývajících se obranným a bezpečnostním výzkumem a vývojem.

Aktuality

Zkušebna vozidel ve Vyškově

2.5.2023

Zkušebna vozidel, jež je součástí akreditované zkušební laboratoře č. 1103 v odštěpném závodu VTÚPV ve Vyškově, disponuje zkušebním terénním okruhem, na kterém lze otestovat vojenská vozidla, včetně jejich nástaveb. Jedním…

Celá zpráva

Vojenský technický ústav, s. p. přispěje k zabezpečení protivzdušné obrany České republiky a objektů státního významu (tj. jaderných elektráren, leteckých základen, průmyslových aglomerací a dopravních uzlů)

18.4.2023

Vojenský technický ústav, s. p. uzavřel s Ministerstvem obrany České Republiky smlouvu na základě, které provede prodloužení životnosti protiletadlových raket PLŘS 3M9M3 KUB. Problematice prodlužování životnosti raket KUB se Vojenský technický…

Celá zpráva
Další aktuality

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Jeho tři odštěpné závody se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech.