Výzkum, vývoj a inovace posouvají náš podnik vpřed

Vojenský technický ústav, s. p. plně využívá svůj potenciál a aplikuje nejnovější vědecké poznatky cestou výzkumu, vývoje, inovací, zkušebnictví a výroby. Aplikovaný výzkum a vývoj zaujímá v rámci činností státního podniku prioritní a významnou pozici.

Realizuje náročné projekty pro tuzemské, ale také zahraniční zákazníky. Podnik si tak získal profesní prestiž a hraje nezaměnitelnou roli v branněbezpečnostním prostředí.      

VTÚ, s. p. disponuje jedinečnými výzkumnými pracovišti sloužící k výzkumu operačního použití vojsk, nových zbraňových systémů, systémů C4ISTAR, munice, výzbroje a zařízení vzdušných i pozemních sil, k aplikovanému výzkumu metod biomedicínského inženýrství při sledování fyziologických reakcí a oční aktivity na zátěž v systému člověk-stroj.

Z hlediska personální strategie tvoří výzkumní a vývojoví zaměstnanci nejpočetnější skupinu všech zaměstnanců podniku, a to cca 60%.

Přední oblasti výzkumu, vývoje a inovací

 • Technologie řízení letového provozu
 • Bezpilotní systémy
 • Pokročilé datové informační systémy
 • Analýza fyziologických reakcí a oční aktivity člověka
 • Pozemní a speciální vojenská technika a jejich systémy
 • Logistická podpora pozemní vojenské techniky a systémů
 • Mobilní logistické a zdravotnické prostředky
 • Výcvikové prostředky a simulační technologie
 • Multispektrální optoelektronické senzory a jejich aplikace ve vojenství
 • Průzkumně-palebné systémy
 • Muniční a zbraňové systémy