Vojenský technický ústav, s.p. nepůsobí pouze v oblasti realizace odborných projektů, ale má zájem nabízet také systémová řešení. Prioritou podniku je propojení a synergie činnosti jeho tří odštěpných závodů, díky kterému může nabídnout kvalitnější a širší služby s vyšší přidanou hodnotou.

VTÚ, s.p. má k dispozici vysoce specializované kapacity, aby mohl převzít odpovědnost za realizaci a integraci subdodávek do složitých technologický celků. Výhodou pro zadavatele je zároveň komunikace státu pouze s VTÚ, s. p., který zakázku zprocesuje a odborně zastřeší.