Seznam členů dozorčí rady

Jméno a příjmení
1plk. Ing. Václav ČERMÁK – předseda DR
2Ing. Pavel ŠABATA
3plk. gšt. Ing. Daniel SYNEK
4prof. Ing. Jan NEČAS, Ph.D.
5plk. gšt. doc. Ing. Jan MAZAL, Ph.D.  – Univerzita obrany
6Ing. Libor MARČÍK – zástupce předsedy DR
7Ing. Zdeněk MOTYČKA
8Ing. Bc. Renata KRAMÁŘOVÁ, BA