Zkušebna je zaměřena na provádění zkoušek elektrické bezpečnosti na elektrických zařízeních nízkého napětí. Kromě toho provádí na elektrických zdrojových soustrojích ověřování výkonových parametrů a parametrů výstupní elektrické energie. Zkušebna je rovněž schopna provést zkoušky dle RED směrnice (2014/35/EU) z hlediska LVD.

Zkušebna je vybavena moderními přístroji, přípravky a při provádění zkoušek používá normalizované postupy. Při všech prováděných zkouškách je po dohodě umožněna přítomnost objednatele zkoušek. Zkušební inženýři jsou Vám v průběhu zkoušek vždy plně k dispozici.

Naším hlavním cílem je neustálé zkvalitňování a vylepšování nabízených služeb, o čemž svědčí stále vzrůstající počet spokojených zákazníků.

Provádí zkoušky:

 • zařízení audio/video, informační a komunikační technologie (EN 62368-1 a EN 60950-1)
 • automatických řídicích zařízení pro domácnost a podobné účely (EN 60730)
 • elektrických měřicích, řídicích a laboratorních zařízení (EN 61010-1)
 • rozváděčů nízkého napětí (EN 61439)
 • nabíjecích stanic pro elektromobily (EN 61851)
 • elektrických zařízení strojů (EN 60204)
 • transformátorů, napájecích zdrojů a podobných výrobků (EN 61558)
 • svítidel a ovládacích zařízení (EN 60598, EN 61347)
 • spotřebičů pro domácnost včetně hracích a zábavných automatů (EN 60335)
 • drážních zařízení (EN 50155)
 • měřicích relé a ochranných zařízení (EN 60255)
 • krabic a úplných krytů (EN 60670)
 • stupňů ochrany krytem (krytí IP kód) do stupně IP68 (EN 60529) – IPX8 do hloubky 60 m
 • stupňů ochrany krytem (IK kód) proti mechanickým nárazům (EN 50102, EN 62262)
 • zdrojových soustrojí

Testy a ověření podle konkrétních požadavků zákazníka:

 • měření napětí do 1000 V AC/1500 V DC a proudu do 3000 A
 • zkoušky izolačního odporu
 • zkoušky elektrické pevnosti
 • měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem
 • měření vzdušných vzdáleností/povrchových cest
 • zkoušky ochranného spojení se zemí
 • zkoušky impulsním napětím 1,2/50 µs a 10/700 µs
 • měření oteplení, měření přístupných povrchových teplot
 • měření termovizní kamerou
 • zkoušky při podmínkách jedné poruchy
 • zkoušky mechanické stability, mechanické pevnosti a uspořádání
 • zkoušky mechanické odolnosti (IK – kód)
 • zkoušky krytí (IP – kód)
 • zkoušky vtlačováním kuličky
 • zkoušky žhavou smyčkou
 • kontrola dokumentace, informací a značení (trvanlivost typových štítků)
 • klimatické zkoušky v komorách v rozsahu -80 až +180 °C s vlhkostí až 95 % Rh a další

Kontakt

vedoucí: Ing. Zbyněk Plch, tel. +420 910 105 630, +420 724 901 551

pdf
Katalog Zkušebna elektrické bezpečnosti
Stáhnout

pdf| 3.66 MB