Zkušební laboratoř záchranných prostředků a padákové techniky ZL 1220 akreditovaná ČIA a Zkušebna záchranných padáků s oprávněním ÚCL provádí zkoušky v rozsahu plnění norem AS 8015, TSO c23… a ČOS 167002, ČOS 167003.

Zkušebna provádí:

  • Zkoušky a další úkoly v rámci technické pomoci pro AČR
  • Zkoušky seskokem nebo shozem figurín dle požadavků výrobců padáků
  • Balení padáků, zkoušky pro HZS, revize příruček, manuálů balení padáků, poradenskou činnost a expertizy na základě objednávek
  • Školení odborné způsobilosti v oblasti padákové techniky

Zkušebna je vybavena moderními přístroji, přípravky a při provádění zkoušek používá normalizované postupy. Při všech prováděných zkouškách je po dohodě umožněna přítomnost objednatele zkoušek.

Naším hlavním cílem je neustálé zkvalitňování a vylepšování nabízených služeb.

Kontakt

vedoucí: Viktor Kubáň, tel.: +420 910 105 278