Vojenský technický ústav, s. p. každoročně realizuje cca 200 projektů v oblastech obranných a bezpečnostních technologií, výzkumu a vývoje, inovací, výroby funkčních vzorů a prototypů, kusové a malosériové výroby a zkušebnictví, a to jak pro tuzemské, tak i zahraniční zákazníky.

Státní podnik hraje významnou roli v rámci přezbrojovacích procesů Armády ČR. Především se jedná o přezbrojení armády novými bojovými vozidly pěchoty, moderními vrtulníky, 3D radiolokátory MADR nebo prostředky dělostřelectva. V rámci jednotlivých projektů zastává Vojenský technický ústav, s.p. významnou funkci v oblasti implementačních a integračních činností včetně garance za bezpečnost a integraci se systémy zavedenými a nově zaváděnými do armádního prostředí.

Více v záložce Produkty.