VTÚ, s.p. postupuje při zadávání veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách. Zveřejněny jsou na Portálu pro vhodné uveřejnění.