Vojenský technický ústav, s. p. je poskytovatelem technických, vojensko-technických, technicko-organizačních a technicko-ekonomických služeb, řešení, činností a procesů spojených nebo souvisejících s rozvojem schopností Armády České republiky, ozbrojených bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému včetně civilního sektoru ve vybraných oborech a technologiích.

Státní podnik je zaměřen na výstavbu stabilní a všestranně technicky orientované platformy pro realizaci a zajišťování služeb ve prospěch Ministerstva obrany České republiky, Armády České republiky, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a dalších bezpečnostních a záchranářských složek. Specializuje se na služby v oblastech obranného výzkumu a vývoje, inovace, výroby funkčních vzorů a prototypů, kusové a malosériové výroby a zkušebnictví.

 • Projektové služby v oblasti držených schopností
 • Školící a poradenská činnost v oblasti držených schopností
 • Zpracování konstrukční, výrobní a provozní dokumentace
 • Zpracování marketingových studií a studií proveditelnosti
 • Komerční činnost střelnice Bzenec
 • Letecký monitoring bezpilotními prostředky
 • Servis prostředků LRNZ
 • Školení a výcvik k našim produktům
 • Strojírenská výroba
 • Služba – Stanovování ohrožených prostor
 • Tvorba katalogů náhradních dílů
 • Standardizační a katalogizační agentura
 • Certifikovaná národní autorita
 • Tribologie a diagnostika vojenské pozemní a letecké techniky
 • Opravy a modernizace vojenské techniky, zbraní, munice a materiálu, civilní letecké techniky a bezpilotních prostředků
 • Komerční měření a testování ergonomie a retailu prostředí pomocí mobilní oční kamery „Eye tracking“ v oblasti lidského činitele
 • Provádění akreditovaných / neakreditovaných zkoušek, testování, měření, ověřování, verifikace a validace, zkoušky zbraní, balistických ochran, munice a muničních obalů
 • Výkon činnosti institutu Národních autorit k zajištění procesu plnění standardizačních dohod STANAG a kontakt s národními autoritami ostatních členských států NATO
 • Odborné zastupování resortu obrany v orgánech NATO a EU a v resortních a mimoresortních orgánech