Technické vybavení této zkušebny je unikátní v ČR. Neexistuje zde jiný subjekt schopný nabízet podobné služby. Díky tomu je Vojenský technický ústav, s.p. jediným subjektem v ČR oprávněným provádět certifikaci dýchacích přístrojů pro potápěče, suchých a mokrých obleků pro potápěče a záchranných vest.

Zkušebna vlastní Oprávnění k montážím, opravám, revizím a zkoušek určených technických zařízení, evidenční číslo 459-PZ-R,Z,O,M-sk.B-a/21 .

1. ZKUŠEBNA

Provádí zkoušky pro posuzování shody následujících osobních ochranných prostředků

 • potápěčských dýchacích přístrojů na tlakový vzduch s otevřeným okruhem
 • záchranných plovacích prostředků s vnitřním vztlakovým materiálem
 • potápěčských kompenzátorů vztlaku
 • mokrých a suchých potápěčských obleků

Dále nabízí

 • kontrolu dýchacích přístrojů na tlakový vzduch s otevřeným okruhem
 • plnění tlakových nádob vzduchem s čistotou vzduchu
 • simulované sestupy potápěčů do hloubky 60 m  v suché  i mokré části hydraulického simulátoru HS-60 (s možností pořízení videozáznamu)
 • volné sestupy potápěčů do hloubky 7 m v potápěčské věži
 • přezkoušení odolnosti přístrojů a zařízení proti tlaku do 0,6 MPa na vzduchu i ve vodě

2. VYBAVENÍ

Zkušebna má ve své výbavě mimo jiné

 • zařízení pro simulaci ponorů až do hloubky 60 metrů
 • umělé plíce pro zkoušky dýchacích přístrojů pro potápěče
 • věž 7 m pro výcvik potápěčů

2.1. Potápěčská věž

 • hloubka 7 m
 • žebřík až na dno potápěčské věže
 • dno opatřeno plastovým roštem a podsvícením
 • teplota vody dle okolí 20 (±5 oC)

2.2. Hydraulický simulátor HS 60

 • simulace hloubky od 2 metrů do 60 metrů
 • v simulované hloubce pobyt pod vodou nebo nad hladinou
 • kapacita 5 osob na jeden sestup
 • teplota vody dle okolí 20 (±5 oC)

2.3. Bazén

 • rozměr 5 m x 2,9 m, hloubka 2 m
 • boční žebřík
 • teplota vody dle okolí 20 (±5 oC)

2.4. Plnění tlakových nádob k dopravě plynu (potápěčských tlakových lahví) vzduchem

 • vzduch o čistotě dle ČSN EN 12021
 • plnění do tlaku 300 bar

2.5. Měření parametrů dýchacích přístrojů na tlakový vzduch s otevřeným okruhem (dýchací přístroje pro potápěče)

 • měření dle ČSN EN 250
 • naměřené hodnoty v číselném a grafickém záznamu

2.6. Přezkoušení odolnosti přístrojů a zařízení proti tlaku do 0,6 MPa na vzduch i na vodě

 • odolnost zejména potápěčského vybavení (potápěčské přístroje, pouzdra)

Kontakt

Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov – zkušebna potápěčské techniky,
vedoucí: Ing. Milan Bezděk, tel.+420 910 105 580, mobil +420 725 119 007

pdf
Katalog potápěčské techniky
Stáhnout

pdf| 11.66 MB