Interní protikorupční program

pdf
Interní protikorupční program
Stáhnout

pdf| 788.07 kB

Etický kodex

pdf
Etický kodex
Stáhnout

pdf| 1.04 MB

Životopisy ředitelů

pdf
Životopis Ř-VTÚ
Stáhnout

pdf| 216.97 kB

pdf
Životopis Ř-o.z. VTÚPV
Stáhnout

pdf| 163.72 kB

pdf
Životopis Ř-o.z. VTÚVM
Stáhnout

pdf| 134.48 kB

Hlášení poradců

pdf
Tabulka zveřejňování poradců a poradních orgánů
Stáhnout

pdf| 634.61 kB

Oznámení (whistleblowing)