Zkušebna vznikla v roce 1993 a je jednou z nejdéle působících zkušeben elektromagnetické kompatibility (EMC) na území ČR. Disponuje kvalitním technickým vybavením a zkušenými pracovníky. V rámci ČR je zkušebna předním pracovištěm a je srovnatelná s vyspělými zahraničními pracovišti. Provádí akreditované i neakreditované zkoušky v oblasti EMC a klimatických zkoušek  pro potřeby AČR i civilního sektoru.

Organizačně je zkušebna EMC tvořena několika pracovišti:

  • laboratoří elektromagnetického vyzařování (EMI)
  • laboratoří elektromagnetické odolnosti (EMS)
  • laboratoří technických zkoušek zařízení (automotive pulzy, EHK 48, AKB, auto-elektriky, osvětlení..)
  • klimatickou laboratoří
  • pracovištěm výkonových elektromagnetických pulzu UWB, NEMP….

Kontakt

vedoucí: Ing. Petr Kupka, tel. : +420 910 105 610

pdf
Katalog Zkušebna elektromagnetické kompatibility
Stáhnout

pdf| 26.78 kB