Zkušebna EMC

Zkušebna elektromagnetické kompatibility (EMC) v odštěpném závodu VTÚPV  ve Vyškově provádí testy EMI – elektromagnetické interference (rušení) a  EMS -elektromagnetické susceptibility (odolnosti). Jedním z testů je zkouška odolnosti proti působení magnetického…

Celá zpráva

6.4.2021

Tribotechnická laboratoř

Tribotechnická laboratoř Zkušebny speciálních systémů a pohonných hmot v odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska ve Vyškově se zabývá tribotechnickou diagnostikou motorů, převodovek a hydraulických systémů. Pro tyto účely slouží…

Celá zpráva

17.3.2021

Zkoušky armatur pro jadernou energetiku

VTÚ s.p. se ve své Akreditované zkušební laboratoři č. 1103 zabývá mimo jiné také zkoušením seizmické způsobilosti, dále mechanické odolnosti vůči působení vibrací a rázů různých typů armatur určených k…

Celá zpráva

1.3.2021

Zkušebna elektrické bezpečnosti

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103 v odštěpném závodě VTUPV Vyškov nově disponuje přístrojem pro zkoušky žhavou/horkou smyčkou (Glowing/hot-wire test) pro zkoušení požárního nebezpečí (napodobení vlivů tepelného namáhání žhavých prvků). Konstrukce…

Celá zpráva

23.2.2021