UNIVERZÁLNÍ MOBILNÍ BALÍCÍ LINKA – UMBL

UMBL je určena k dekompletaci určených druhů vojenského a civilního materiálu z kontejnerů ISO a z palet a ke kompletaci zásobovacích kompletů na nevratné palety standardních rozměrů vhodné pro leteckou přepravu.

Předpokládá se kompletace především potravin, balené vody a dalšího blíže nespecifikovaného materiálu běžné potřeby.

Na jednu paletu lze uložit několik druhů materiálu. Zkompletovaný materiál je na paletě upevněn páskovacím zařízením a před klimatickými vlivy chráněn obalením průtažnou fólií.

Zkompletovaný materiál bude z UMBL přepravován do místa určení (předsunuté výdejní místo, přímo k zásobovaným praporům a rotám apod.) přepravními prostředky uživatele.

UMBL je uzpůsobena k použití buď na území ČR nebo na rozvinuté etapě LOGBASE, v souladu s provozními podmínkami dle kap 4.4. Materiál, kompletovaný balicí linkou, bude určen pro zásobování českých jednotek působících v zahraničí, případně brigádních úkolových uskupení nebo evropského bojového uskupení (EUBG).

Složení:

  1. hlavní manipulační a kompletační pracoviště (UMBL/hala);
  2. pracoviště administrátora (UMBL/A);
  3. balící a označovací pracoviště (UMBL/B);
  4. hardware a software APV (UMBL).

Základní takticko-technická data:

pdf
Produktový katalog UMBL
Stáhnout

pdf| 3.84 MB