MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ GEOGRAFICKÉHO ZABEZPEČENÍ OPERACÍ – GeMoZ-C

GeMoZ-C je mobilní prostředek, určený ke geografickému zabezpečení jednotek působících v zahraničních operacích, umožňující v souladu s cílem výstavby sil E 2861 – NETWORK ENABLED SERVICES (Podpůrné informační systémy) získávat, analyzovat a poskytovat veškerá dostupná vojenskogeografická data, informace a podklady o válčišti v analogové a digitální formě, práci s utajovanými daty do stupně utajení „T“ a generování REP (Recognized Environmental Picture) do integrovaného C2 systému. Úkolem pracoviště bude provádění vojensko-geografických analýz, tvorba speciálních geografických podkladů v utajeném režimu do stupně utajení „T“ a poskytování meteorologických dat a informací z prostoru nasazení.

Složení pracoviště:

Mobilní pracoviště se skládá ze dvou kontejnerů ISO 1C – pracovního a technologického a brífingového stanu. Pracovní kontejner je určen pro činnost tříčlenné osádky na specializovaných technických a technologických prostředcích se schopností provádět vojensko geografické analýzy, tvorbu speciálních geografických podkladů v utajeném režimu a poskytování meteorologických dat a informací z prostoru nasazení. Technologický kontejner je určen jako technické a technologické zázemí s elektrocentrálou, technologií FVZ, klimatizací, topením a dále jako úložna tištěných podkladů, náhradních dílů a ostatních komponentů nutných pro provoz pracoviště. Speciální vybavení kontejneru umožňuje provádění dokončovacích prací analogových produktů. Brífingový stan je určen jako ochrana osob před nepříznivými povětrnostními podmínkami při organizování schůzek, porad prezentací a jiných aktivit. Je řešen jako nafukovací s krytým propojením na oba kontejnery, svojí velikostí a výbavou postačuje pro 8 sedících osob s prostorem pro stoly, magnetickou tabuli a nástěnku.

pdf
Produktový katalog GeMoZ-C
Stáhnout

pdf| 6.40 MB