Kontejnerové pracoviště centrální ochrany

KPCO je pracoviště integrující multispektrální prostředky ostrahy, prostředky řízení a prostředky pro datovou komunikaci do balisticky zodolněného pancéřovaného kontejneru. Balisticky zodolněný pancéřový kontejner, ve kterém jsou vytvořena pracoviště jednotlivých operátorů, vytváří vhodné prostředí pro jejich efektivní a dlouhodobou činnost v polních podmínkách a předpoklady pro práci a ochranu operátorů při vedení možné bojové činnosti včetně ochrany při použití zbraní hromadného ničení. KPCO je mobilní systém, jenž je schopný letecké přepravy a přepravy speciálními přepravními prostředky do místa určení základny, umožňující ostrahu a monitorování v denních i nočních podmínkách.

Určení

Pracoviště je prioritně určeno k ochraně základen pro nasazení v zahraničních misích se zvýšenou mírou bezpečnostního rizika. Mimo zahraniční mise je možné tento systém využít při ochraně jakéhokoli objektu či prostoru v majetku na území ČR a při plnění úkolů v mimořádných krizových situacích.

Konfigurace systému

Řídící pracoviště:Balisticky zodolněný kontejnervnější délka max. 6130 mm
vnější šířka max. 2505 mm
vnější výška max. 2625 mm
hmotnost max. 12000 kg
Senzory:senzorová jednotkabarevná TV kamera
monochromatická TV kamera
infračervená kamera
laserový dálkoměr
GPS
varovný systém ostrahy blízkého
dosahu
PIR čidla
IR závory
varovný systém ostrahy krátkého
dosahu
PTZ kamera
bloky monochromatických TV kamer
IR reflektor
varovný systém ostrahy středního
dosahu
barevná TV kamera
radiolokátor
souprava senzorů blízké ostrahyIP kamery
PTZ kamery
souprava RSSpasivní IR závory
duální detektory – kombinace
infrapasivní a mikrovlnné detekce
detekční kabely – tlak a otřesy
Přenosová trasa:kabelovámetalická
optická
bezdrátovádigitální
Zdrojová soustava:AKBgelové, Li-pol
elektrocentrálavznětový motor
pdf
Produktový katalog KPCO
Stáhnout

pdf| 403.55 kB