PRŮZKUMNÝ SYSTÉM PRO VOZIDLO PANDUR II

Popis:

Kolové bojové vozidlo průzkumné je modifikací kolového bojového vozidla pěchoty 8 × 8 PANDUR II. Do jednotypového strojového spodku je implementována speciální průzkumná nástavba.

Průzkumný systém je složen z následujících částí:

  • integrovaný průzkumný systém IPzS;
  • bojišťový radiolokátor SQUIRE;
  • systém dálkového průzkumu SDPz.

Průzkumný systému jako celek splňuje následující požadavky:

  • nepřetržité pozorování terénu a průzkum cílů v režimu autonomního vyhledávání a zaměřování cílů senzorovou hlavou;
  • zobrazení obrazové informace o bojové situaci na zobrazovací jednotce;
  • zobrazení informací z navigačního systému na zobrazovací jednotce;
  • zobrazení mapových podkladů na zobrazovací jednotce;
  • zobrazení polohy vozidla;
  • možnost použití soupravy průzkumného bojišťového radiolokátoru jak ve vozidle, tak jako plně výnosné (souprava průzkumného BRL včetně operátora kompletně mimo vozidlo).

Základní parametry:

Dálkové dosahy integrovaného průzkumného systému:
Detekce cíle typu bojový tank (MBT) dle STANAG 4347 z místa za klidu vozidla, při meteorologické dohlednosti min. 10 km, kontrastu cíle vůči pozadí 30%, tepelném kontrastu cíle vůči pozadí 2,0 K a při pravděpodobnosti 50%:

detekce (den/noc)8.000 m / 7.000 m a více;
rekognoskace cíle z hlediska vedení palby (den/noc)4.000 m / 3.000 m a více;
identifikace (den/noc)2.500 m / 2.000 m a více.

Dálkové dosahy radiolokačního průzkumu:

detekce osoby4.000 m a více;
detekce bojového tanku10.000 m a více (16000 m).

Dosahy systému dálkového průzkumu:
Detekce cíle typu bojový tank (MBT) dle STANAG 4347 z místa za klidu vozidla, při meteorologické dohlednosti min.10 km, kontrastu cíle vůči pozadí 30 %, tepelném kontrastu cíle vůči pozadí 2,0 K a při pravděpodobnosti 50 %:

detekce ve dne4.000 m a více;
detekce (dle STANAG 4347) v noci2.000 m a více.
pdf
Produktový katalog Pandur II
Stáhnout

pdf| 530.51 kB