Czech English

Speciální pracoviště

MOBILNÍ STANICE HYDROMETEOROLOGICKÉHO ZABEZPEČENÍ BRIGÁDNÍHO TYPU BLESK

Mobilní stanice hydrometeorologického zabezpečení, umístěná ve dvou vozidlech typu SCAM se skříňovými nástavbami a dvou přívěsech PM 35, je určena k zabezpečení vojsk vojensko – hydrometeorologickými podklady pro vyhodnocení zájmového prostoru. Úkolem stanice je získá-vat, analyzovat a poskytovat veškerá dostupná hydro-meteorologická data, informace a podklady pro vyčleňovaná brigádní úkolová uskupení.

   

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ GEOGRAFICKÉHO ZABEZPEČENÍ OPERACÍ - GeMoZ-C

GeMoZ-C je mobilní prostředek, určený ke geografickému zabezpečení jednotek působících v zahraničních operacích, umožňující v souladu s cílem výstavby sil E 2861 – NETWORK ENABLED SERVICES (Podpůrné informační systémy) získávat, analyzovat a poskytovat veškerá dostupná vojensko-geografická data, informace a podklady o válčišti v analogové a digitální formě, práci s utajovanými daty do stupně utajení „T“ a generování REP (Recognized Environmental Picture) do integrovaného C2 systému.

   
POLNÍ KUCHYNĚ AUTOMOBILNÍ POKA 4

POKA 4 je určena k přípravě, regeneraci a výdeji kvalitní a plnohodnotné teplé stravy na stupni útvar při činnosti vojsk v polních podmínkách. POKA 4 lze používat jak na teritoriu ČR, tak i v zahraničních misích. POKA 4 zabezpečuje přepravu členů obsluhy, pohyblivých zásob potravin, pitné vody a PHM. POKA 4 je plánována jako náhrada stávající zastaralé automobilní kuchyně POKA 3/1.

 

MOBILNÍ SOUPRAVA GEOGRAFICKÉHO ZABEZPEČENÍ BRIGÁDNÍHO TYPU - SGEOB

SGEOB je mobilníprostředek, určený k informačnímu zabezpečení vojsk vojenskogeografickými podklady pro vyhodnocení zájmového prostoru.

 

UNIVERZÁLNÍ MOBILNÍ BALÍCÍ LINKA - UMBL 

UMBL je určena k dekompletaci určených druhů vojenského a civilního materiálu z kontejnerů ISO a z palet a ke kompletaci zásobovacích kompletů na nevratné palety standardních rozměrů, vhodné pro leteckou přepravu.

Předpokládá se kompletace především potravin, balené vody a dalšího blíže nespecifikovaného materiálu běžné potřeby.

   

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ EC 4kW TYP ZZ-EC 4 kW

Zdvihací zařízení EC 4 kW (ZZ-EC 4 kW) je určeno k manipulaci s EC 4 kW, tzn. k jejímu vyjmutí ze schrány, spuštění na terén, opětovné zvednutí, uložení do schrány a upevnění. Je zabudováno do schrány EC. Ovládá se pomocí kliky, kterou je přes šnekovou převodovku ovládán navíjecí buben.

 

 

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz