SESTAVA ENERGETICKÉHO CENTRA
SEC

SEC o maximálním dodávaném výkonu 1080 kW slouží jako nezávislý zdroj elektrické energie všeobecného použití. Svou koncepcí je SEC předurčena pro nasazení v jednotkách sil okamžité reakce v komplexním systému kontejnerového zabezpečení. SEC se skládá se ze tří samostatně stojících elektrocentrál ozn. EC1, EC2 a EC3, jedné rozvodny typu KR 1080 a nádrže na palivo pro elektrocentrály typu KN 16.

Základní takticko-technická data:

vnější rozměry (d x š x v):6 058 x 2 438 x 2 438 mm
celková maximální hmotnost kontejneru:9 200 kg
provozní podmínky:
teplota okolí-32 °C až + 55 °C
relativní vlhkost vzduchudo 90 % při + 30 °C
prašnost vzduchudo 0,5 g.m3
(měřeno ve výšce 0,5 m nad terénem)
intenzita atmosférických srážek3 mm.min-1
(dopadajících pod úhlem 30° ve všech směrech)

Základní parametry:

Typ kontejnerů v sestavě SECISO -1C
Max. jmenovitý výkon (při použití tří EC 360 kW)1080 kW (270 m. n. m.)
Účiník (cos  φ)0,8
Jmenovité napětí, kmitočet3×400/230 V, 50 Hz,
Druh provozunepřetržitý
Napěťová soustava třífázová, jednofázová a stejnosměrná3×400/230 V, 230 V, 50 Hz, 24 Vss
Obsluha SEC1 osoba +2

Popis:

SEC je zastavěna do modifikovaných kontejnerů ISO-1C, které odpovídají svými vnějšími rozměry ČSN ISO 668 a po pevnostní stránce ČSN ISO 1496-1.
SEC se skládá se ze tří samostatně stojících elektrocentrál ozn. EC1, EC2 a EC3, jedné rozvodny typu KR 1080 a nádrže na palivo pro elektrocentrály typu KN 16.

Varianty zapojení SEC v sestavě: KR 1080, KN 16 a kombinace EC (viz tabulka 2)

Možné kombinace zapojení kontejnerových elektrocentrál v sestavě SEC

Číslo kombinaceEC1EC2EC3
1.360 kW360 kW360 kW
2.360 kW360 kW120 kW
3.360 kW120 kW120 kW
4.120 kW120 kW120 kW
5.120 kW120 kW360 kW
6.120 kW360 kW360 kW
7.120 kW360 kW120 kW
8.360 kW120 kW360 kW
Tabulka 2: Tabulka možných kombinací zapojení kontejnerových EC v SEC

Kontejnerová rozvodna KR 1080 je umístěna rovněž v kontejneru typ ISO 1C a primárně zabezpečuje paralelní spolupráci určených tří elektrocentrál. Elektrická energie z jednotlivých EC je přiváděna na svorkové pole KR 1080. Každá EC má vyčleněno jedno svorkové pole na boku KR 1080. KR 1080 dále zabezpečuje distribuci elektrické energie o max. výkonu 1080 kW ze tří zásuvkových větví prostřednictvím zásuvkového pole (průmyslových zásuvek) a svorek. Každá zásuvková větev je složena ze zásuvek typu 63A/5p, 32A/5p, a 16A/3p a svorek. Prostřednictvím svorek je pak umožněn odběr z výstupů 125A. KR 1080 tvoří zároveň sklad pro veškerou výbavu energocentra (vodiče, sloužící
pro propojení silových a datových obvodů, nářadí pro údržbu, ženijní nářadí, náhradní díly a zemnicí kolíky se zemnícími vodiči).

Kontejnerová nádrž KN 16 je umístěna v kontejneru ISO 1C, obsahuje nádrž o objemu 15 m3 a kompletní palivové hospodářství zabezpečující nepřetržité doplňování paliva do EC energocentra. Rozložené energocentrum zaujímá plochu o rozměrech cca 20 × 25 m, konfigurace jednotlivých součástí energocentra a vzájemného propojení je na níže uvedených stránkách.

pdf
Produktový katalog SEC KALICH
Stáhnout

pdf| 15.71 MB