OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA PRO POLNÍ POUŽITÍ

Určení

Polní osvětlovací souprava je určena pro zabezpečení:

 • plošného osvětlení venkovních i vnitřních prostorů;
 • pracovního osvětlení ve vnitřních i venkovních prostorech s intenzitou minimálně 50 lx v horizontální rovině 1 m nad zemí;
 • navigačního osvětlení pro usměrnění pohybu vozidel i osob;
 • osvětlení nezávislého na elektrické síti – po dobu minimálně 1,5 h.

Polní osvětlovací souprava má stavebnicové uspořádání a lze ji snadno rozšiřovat a vytvářet požadované konfigurace osvětlované plochy a pracovišť.

Složení soupravy:

Polní osvětlovací souprava se skládá z těchto komponent:

a) polní rozvod elektrické energie (šňůry TITANEX s koncovkami BALS, pryžové přenosné rozbočnice s jištěnými a nejištěnými vývody, navíjecí buben)
b) svítidla (zářivková a výbojková svítidla, LED světlomety, semafory, orientační svítidla zářivková, svítidla nouzová), upevňovací materiál (universální stojany, držáky s magnety, přenosné rámy pro halogenové světlomety, stojany pro semafory)

Aplikační podmínky – možnosti

 • Rozvodná část osvětlovací soupravy má provedení 3/N/PE při napájení z elektrického zdroje 3 x 400 V, 50 Hz a provedení 1/N/PE při napájení z elektrického zdroje 230 V, 50 Hz (nebo při přechodu z trojfázové na jednofázovou část) a splňuje požadavky ČSN EN 33 2000-4-41.
 • Rozvodná část osvětlovací soupravy je univerzálně připojitelná k sítím s libovolným systémem ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a ke všem typům elektrocentrál zavedených do používání v AČR.
 • Rozvodná část osvětlovací soupravy je dimenzována tak, aby úbytek napětí na koncích vedení nepřekročil 5% jmenovitého napětí.
 • Rozvodná část osvětlovací soupravy má krytí IP 67. Krytí svítidel odpovídá předepsanému použití, minimálně IP 23.
 • Osvětlovací souprava je použitelná při teplotě okolí od -30 °C do +50 °C.
 • Svítidla i ostatní části osvětlovací soupravy jsou v mechanicky odolném provedení.
 • Osvětlovací souprava má stavebnicové (modulové) uspořádání a je konstruována pro přepravu a skladování v normalizovaných bednách.
pdf
Produktový katalog Osvětlovací souprava
Stáhnout

pdf| 2.78 MB