Tento systém zabezpečuje ve fázi konečného přiblížení na přistání a sestup optickou a zvukovou signalizaci okamžiku přeletu jednotlivého stanoviště VKV polohového radiového majáku v systému ILS. Jedná se o bezobslužná stanoviště v prodloužené ose vzletové a přistávací dráhy, mimo prostor letiště na stanovištích polohových rádiových majáků OM, MM. Systém VKV polohových majáků instalovaný na LZ AČR  typu NORMARC NM 7050D splňuje požadavky dle L10/I (ANNEX10) do provozu byl zaveden v roce 2016.