Řeší analýzy a vyhodnocování míry aktivace organismu člověka ve specifických zátěžích a aplikování těchto poznatků na proces rozhodování subjektů při ovládání složitých systémů.

Je používána:

  • analýza změn tepové frekvence
  • měření oční a hlasové aktivity
  • subjektivní hodnocení úspěšnosti prováděné aktivity instruktorem
  • samohodnocení pomocí softwarové aplikace vytvořené ve spolupráci s psychology

Analýza fyziologických reakcí a oční aktivity člověka

Komerční měření a testování ergonomie a retailu prostředí pomocí mobilní oční kamery „Eye tracking“ v oblasti lidského činitele

Výstupy z „Eye tracking“ :

  • Heat map (mapa pozornosti)
  • Focus map (zobrazení míst, které respondent viděl)
  • Scan Path (znázornění průběhu sakád a fixací zraku)
  • Gridedd AOI s (statistická mapa dle zvoleného parametru)