Polní nemocnice

Polní nemocnice je komplexně vybavený celek lékařských a logistických pracovišť, který má sloužit jako ubytovací pracoviště v případě např. přírodních katastrof, hromadných dopravních katastrof, rozsáhlých epidemií, humanitárních misí, masové migrace atd. Logistická podpora je uspořádána tak, aby poskytovala bezproblémový provoz, zejména zajištěním dodávky elektřiny, vody a zásob potravin, nakládání s odpady a dalšími službami potřebnými pro zabezpečení života a práci zdravotnického personálu a pacientů.

Základní využití:

 • použito v mírových misích OSN (Kosovo, Bosna, Kuvajt, Afghánistán, Irák, Eritrea).

Základní moduly nemocnice jsou:

Lékařská část:

 • Přijímací a třídicí část (včetně hygienické očisty);
 • Laboratorní úsek;
 • Rentgenové pracoviště;
 • Operační sály a jednotky intenzivní péče;
 • Přípravní prostory pro operační sály a pooperační prostory;
 • Pokoje pro lékaře a sestry;
 • Sterilizační pracoviště;
 • Hospitalizace pro těžce zraněné;
 • Hospitalizace pro lehce zraněné;
 • Izolační část;
 • Lékárna;
 • Stomatologie;
 • Evakuační oddělení;
 • mobilní lékařská pracoviště (POP a PHEL);
 • Márnice.

Logistická část:

 • Pracoviště pro zajištění elektrické energie;
 • Kuchyňský blok s jídelní sekcí;
 • Ubytovací bloky;
 • Prádelní blok;
 • WC a sprchy;
 • Vozový park.
pdf
Produktový katalog polní nemocnice
Stáhnout

pdf| 3.42 MB