Přepravní box BIOBOX

Přepravní box BIOBOX je určen pro izolaci a přepravu osob podezřelých z možnosti přenosu vysoce nakažlivých virových onemocnění všech známých typů, která představují biologická rizika pro všechny ostatní osoby, prostředí a zařízení.

Vlastní box se skládá ze dvou pevných sklolaminátových dílů vzájemně sepnutých rychloupínacími sponami. Polohu přepravované osoby je možno zajistit dvěma kurtovacími pásy. Přístup k přepravované osobě umožňují v horním díle boxu vytvořené prostupy osazené čtyřmi páry nitridových rukavic.

Trvalý podtlak ve vnitřním prostoru BIOBOXu zajišťuje filtroventilační jednotka (FVJ), napájená akumulátorem. Doba provozu jednotky závisí na zvoleném množství protékajícího vzduchu a použitých filtrech. Stav akumulátoru, provozní režim, doba pro výměnu filtru a další údaje jsou zobrazovány na integrovaném displeji jednotky. Vzduch, vycházející z jednotky, je filtrován dvěma výstupními filtry, vzduch vstupující do boxu je rovněž filtrován.

Standardně je BIOBOX dodáván bez podvozku. Na přání lze dodat s namontovaným odnímatelným podvozkem MEDIROL.

ZÁKLADNÍ TAKTICKO-TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozměry (d × š × v)2 000 × 720 × 675 mm
Hmotnost55,5 kg
Teplota skladovací-20 až +40 °C

Provozní podmínky

Zatížitelnost110 kg
Vnitřní podtlakmin. 150 Pa
Výměna vzduchu160 – 300 l/min
(třístupňová regulace)
Doba provozu FVJ4 – 10 h
(dle množství protékajícího vzduchu)
pdf
Produktový katalog BIOBOX
Stáhnout

pdf| 6.03 MB