FILTRAČNÍ A VENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ
FVZ-98M

Filtrační a ventilační zařízení FVZ-98M je určeno k zajištění filtrace, ventilace a vytváření přetlaku vzduchuv mobilních prostředcích kolektivní ochrany (bojových vozidlech, obrněných transportérech, skříňových karoseriích,
kontejnerech) a slouží k ochraně osob před účinky ZHN (otravných látek, radioaktivního spadu a biologických aerosolů). FVZ-98M efektivně využívá sorpční kapacitu kolektivního filtru tím, že prostřednictvím snímače CO 2
snímá kvalitu vzduchu v prostoru osádky a filtruje jen takové množství vzduchu, které je ve zvoleném režimu činnosti FVZ nezbytné. Vnitřní přetlak je regulován v závislosti na rychlosti vozidla.

FVZ lze použít i v prostředí s extrémní prašností. Má zabudován systém interní diagnostiky. FVZ lze montovat z vnější strany objektu nebo do prostoru posádky.

Základní využití:

  • použito v bojovém vozidle pěchoty (PANDUR).

FVZ-98M může pracovat v následujících režimech::

  • větrání (3 stupně);
  • nebezpečí použití ZHN;
  • použití ZHN;
  • • zvlášť nebezpečné situace;
  • • hermetizace (uzavření vstupních a výstupních otvorů FVZ).

Základní parametry filtroventilační jednotky:

jmenovité množství dodávaného vzduchu150 m3.h-1
maximální množství dodávaného vzduchu200 m3.h-1 (s filtrem KFM 200)
přetlak vzduchu v prostoru osádky300 Pa až min. 660 Pa (podle rychlosti vozidla)
hmotnost (bez kolektivního filtru)80 kg
napájení24 V DC nebo 230 V AC
základní rozměry (kompaktní blok – d × š × v)750 mm × 500 mm × 600 mm

Mimo kompaktního bloku se do prostoru osádky umisťuje ovládací blok a snímač pro měření koncentrace CO . Automatická regulace dodávky vzduchu podle zvoleného režimu, přetlaku, kvality vzduchu a rychlosti 2 vozidla. Při poruše snímačů automatický přechod na náhradní režim činnosti. Bezúdržbový prachový filtr s kontinuálním odsáváním prachu. Kolektivní filtr KFM 200 (pro AČR) nebo filtr NATO 170 m3.h-1.

pdf
Produktový katalog FVZ-98M
Stáhnout

pdf| 2.07 MB