FILTRO-VENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ FVZ-98M (NG) Projekt ve vývoji

FVZ-98M(NG) zabezpečuje ochranu požadovaného prostoru a jeho zásobování filtrovaným vzduchem i v podmínkách použití ZHN. Sofistikovaný systém řízení FVZ-98M(NG) je schopen automaticky udržovat požadovanou hodnotu přetlaku v chráněném prostoru na konstantní úrovni a reagovat tak i na případnou změnu netěsnosti chráněného prostoru. Tří stupňový systém filtrace zabezpečuje dosažení prachové odlučivosti vyšší než 99,95 % (třída filtrace H13 dle ČSN EN 1822-1).

Oproti svému předchůdci FVZ-98M(KP) byly do FVZ-98M(NG) implementované tyto inovativní prvky:

  • snímač CO2
  • řízení kvality vzduchu na základě koncentrace CO2
  • integrace rozhraní pro CAN komunikaci
  • zařízení primárně osazeno kolektivním filtrem KFM-200, v případě požadavku zákazníka připraveno pro osazení ekvivalentním zahraničním kolektivním filtrem

Základní využití:

  • využití ve skříňových karosériích a kontejnerech.

Základní komponenty FVZ-98M(NG):

  • filtroventilační jednotka;
  • filtry;
  • ovládací blok;
  • snímač CO.

Základní technické parametry

rozměry530 × 780 × 540 mm
hmotnost bez filtrů59 kg
jmenovitá dodávka vzduchu100 m3 · h-1
max. dodávka vzduchu (KFM-200)200 m3 · h-1
přetlak vzduchu (chráněný prostor)300 Pa
jmenovité napětí24 V DC
teplota okolí (provozní)-32 °C až +50 °C
pdf
Produktový katalog FVZ-98M(NG)
Stáhnout

pdf| 2.34 MB