Czech English

Filtro-ventilační zařízení

FILTRO-VENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ FVZ-50 

FVZ-50 je určeno k zásobování chráněného prostoru menších mobilních objektů (malých obrněných vozidel, malých skříňových karoserií, budek nákladních automobilů) filtrovaným vzduchem i v podmínkách použití ZHN. Zabezpečuje čištění vzduchu od prachu (i radioaktivního) a od bojových chemických látek ve formě plynů a aerosolů. V objektu kolektivní ochrany vytváří přetlak, který brání pronikání škodlivin do chráněného prostoru osádky. Instaluje se vně objektu, na vyžádání lze upravit i pro vnitřní montáž. 

 

FILTRO-VENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ FVZ-98M

Filtrační a ventilační zařízení FVZ-98M je určeno k zajištění filtrace, ventilace a vytváření přetlaku vzduchu v mobilních prostředcích kolektivní ochrany (bojových vo-zidlech, obrněných transportérech, skříňových karoseriích, kontejnerech) a slouží k ochraně osob před účinky ZHN (otravných látek, radioaktivního spadu a biologických aerosolů). FVZ-98M efektivně využívá sorpční kapacitu kolektivního filtru tím, že prostřednictvím snímače CO2 snímá kvalitu vzduchu v prostoru osádky a filtruje jen takové množství vzduchu, které je ve zvoleném režimu činnosti FVZ nezbytné. Vnitřní přetlak je regulován v závislosti na rychlosti vozidla. 

 

FILTRO-VENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ FVZ-98M (KP) 

FVZ-98M (KP) je určeno k zásobování chráněného prostoru pro-středků kolektivní ochrany filtrovaným vzduchem i v podmínkách použití ZHN. Zabezpečuje čištění vzduchu od prachu (i radioaktivního) a od bojových chemických látek ve formě plynů a aerosolů. V objektu kolektivní ochrany vytváří přetlak, který brání pronikání škodlivin do chráněného prostoru osádky. Instaluje se vně chráněného objektu. Na vyžádání lze upravit i pro vnitřní montáž. 

 

FILTRO-VENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ FVZ-98M (T) 

FVZ-98M (T) je určeno k zásobování mobilních prostředků filtrovaným vzduchem v podmínkách použití ZHN. Zabezpečuje čištění vzduchu od prachu (i radioaktivního) a od bojových chemických látek ve formě plynů a aerosolů. V objektu kolektivní ochrany vytváří konstantní přetlak, který brání pronikání škodlivin do chráněného prostoru osádky. Instaluje se uvnitř chráněného objektu. Na vyžádání lze upravit i pro venkovní montáž.
 

FILTRO-VENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ KLIMABOX-S 

Klimabox - S je filtrační a ventilační zařízení, které je součástí systému pro zabezpečení požadovaného mikroklimatu pro pobyt osob v uzavřeném prostoru. Mikroklima je zabezpečováno vnitřní cirkulací s tepelnou úpravou (ohřevem / chlazením) vzduchu a vytvářením přetlaku. Přetlak je vytvářen dodávkou vzduchu přes jednotlivé schrány (bloky) filtrů. Vzduch je do chráněného prostoru distribuován přes cyklónový čistič, schránu bojového filtru a schránu přídavných filtrů. Po filtraci prachových částic a bojových látek je vzduch tepelně upravován v bloku temperanční jednotky dle požadavků osádky chráněného prostoru. Zařízení je schopno dle normy ČOS 41 4001 zajistit dodávku vzduchu pro 10 osob a zároveň udržovat v chráněném prostoru konstantní přetlak 300 Pa.
 

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz