Digitální Datová Dioda (3D-100, 3D-1000) slouží k přenosu dat ze sítě s nižším stupněm utajení do sítě s vyšším stupněm utajení. Číslo za pomlčkou udává rychlost přenosu v Mbps.

Základní sestava diody je složena ze dvou zařízení. Vysílací část přijímá data ze sítě s nižším stupněm utajení a přes „jednosměrné“ optické rozhraní je odesílá do přijímací části zapojené do sítě s vyšším stupněm utajení. Výhodou je, že dioda pracuje na základě IP protokolu a tudíž je dostupná i z jiných směrovatelných sítí.

Dioda je dodávána ve dvou variantách, a to:

  • jednoduché zařízení k přenosu UDP datagramů nebo streamů (obrázek výše)
  • zařízení včetně programového vybavení pro přenos a kontrolu přenesených dat (souborové zrcadlo). Toto zařízení je možno řadit do kaskády. Tím lze zvyšovat přenosovou rychlost a také zajistit redundanci diod v případě výpadku jedné z nich. Souborové zrcadlo lze doplnit speciální zpětnou vazbou k zajištění bezproblémového a plně automatického přenosu souborů při zachování certifikovatelnosti systému (obrázek níže)

Zařízení je možno upravit nebo zodolnit dle požadavků zákazníka nebo po dohodě upravit programové vybavení.

pdf
Digitální datová dioda 3D-100
Stáhnout

pdf| 177.73 kB