MOBILNÍ OPRAVÁRENSKÉ PRACOVIŠTĚ POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY A MATERIÁLU MOP-PVTM

MOP-PVTM je určen pro provádění kontrol, údržby a oprav na první a druhé úrovni údržby a oprav (družstvo oprav, četa oprav, rota oprav).
Technická a technologická výbava MOP-PVTM zabezpečuje provedení technických činností na první a druhé úrovni údržby a oprav tvořených:

a) mírově (nebo při plnění operačních úkolů v zahraničí):
– kontrolami VT, všemi druhy údržby, defektací závad, běžnými opravami.

b) za krizových stavů státu (nebo při plnění operačních úkolů v zahraničí, podle charakteru operace):
– kontrolami VT, všemi druhy údržby, defektací závad, válečnými běžnými opravami, válečnými středními opravami.

c) v obou případech:
– při překročení vlastních technologických schopností a možností lze MOP-PVTM využívat i k dodavatelskému provedení údržby a oprav v poli na základě objednávek MO, mimovojskovými dodavateli, (poskytovateli) služeb, na základě rozhodnutí orgánů logistiky AČR, v místě nasazení VT (plnění úkolu), s cílem zabezpečit vhodné podmínky pro práci specialistů dodavatelů a zabezpečení požadovaných technických a technologických podmínek dodávaných služeb.

Složení pracoviště:

  • Mobilní montovaná opravárenská hala.
  • Dílna kontejnerová mechanická (zaměřená na opravu skupin a podskupin vojenské techniky a materiálu).
  • Dílna kontejnerová speciální (pro zabezpečení zejména svářečských prací a opravu pneumatik).
  • Dílna kontejnerová elektrotechnická (zaměřená na údržbu a opravu elektrotechnických částí vojenské techniky a materiálu).
  • Dílna kontejnerová výzbrojní (zaměřená na údržbu a opravu součástí výzbroje vojenské techniky a materiálu).
  • Zdrojová a rozvodná souprava (zabezpečuje dodávku a rozvod elektrické energie pracoviště).
  • Diagnostické vozidlo (předurčené pro provádění diagnostických úkonů mimo pracoviště).
  • Stanové přístřešky (svářečské, nabíjecí a skladové).
pdf
Produktový katalog MOP-PVTM
Stáhnout

pdf| 7.09 MB