Náročné ověřovací statické a dynamické zkoušky probíhají ve Zkušebně vozidel v odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov

Na základě objednávky výrobce probíhají  u VTÚ, s. p., odštěpný závod VTÚPV – Úsek zkoušení techniky – Zkušebna vozidel – Národní autorita pro zkoušení vojenských vozidel dle STANAG 4357, náročné ověřovací statické a dynamické zkoušky dle norem NATO STANAG 4357/AVTP-1. Zkoušky jsou zaměřeny na prokázání limitních hodnot všech parametrů výkonnosti, spolehlivosti, průjezdnosti a průchodivosti vozidla v náročných terénních podmínkách, blízkých účelu uživatelského prostředí použití bojového vozidla.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru