Náročné ověřovací statické a dynamické zkoušky probíhají ve Zkušebně vozidel v odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov

Na základě objednávky výrobce probíhají  u VTÚ, s. p., odštěpný závod VTÚPV – Úsek zkoušení techniky – Zkušebna vozidel – Národní autorita pro zkoušení vojenských vozidel dle STANAG 4357, náročné ověřovací statické a dynamické zkoušky dle norem NATO STANAG 4357/AVTP-1. Zkoušky jsou zaměřeny na prokázání limitních hodnot všech parametrů výkonnosti, spolehlivosti, průjezdnosti a průchodivosti vozidla v náročných terénních podmínkách, blízkých účelu uživatelského prostředí použití bojového vozidla.

+420 910 105 111

+420 284 817 086

info@vtusp.cz

           ID: 7jckvi2

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9 – Kbely

© Vojenský technický ústav, s.p.
Scroll to top