Jmenování Ředitele provozního úseku – Bezpečnostního ředitele státního podniku

Funkci Ředitele provozního úseku – Bezpečnostního ředitele Vojenského technického ústavu, s. p. převzal ke dni 1.4.2021 Ing. Oto Šorna, který do této doby zastával ve státním podniku pozici Manažera informačních technologií.

Panu řediteli přejeme v nové roli především mnoho pracovních úspěchů a spokojenost.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru