Jmenování Ředitele provozního úseku – Bezpečnostního ředitele státního podniku

Funkci Ředitele provozního úseku – Bezpečnostního ředitele Vojenského technického ústavu, s. p. převzal ke dni 1.4.2021 Ing. Oto Šorna, který do této doby zastával ve státním podniku pozici Manažera informačních technologií.

Panu řediteli přejeme v nové roli především mnoho pracovních úspěchů a spokojenost.

+420 910 105 111

+420 284 817 086

info@vtusp.cz

           ID: 7jckvi2

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9 – Kbely

© Vojenský technický ústav, s.p.
Scroll to top