Jmenování Ředitele odštěpného závodu VTÚLaPVO Praha

Dne 1. ledna 2022 byl ředitelem odštěpného závodu VTÚLaPVO Praha ustanoven Ing. Libor Tomolya, který ukončil svou dosavadní práci jako zástupce velitele 24. základny dopravního letectva Praha – Kbely. Ve svých pracovních zkušenostech získal rozsáhlé zkušenosti v řízení, velení a všestranném zajišťování úkolů základny stálé připravenosti podle schválené působnosti. S ohledem na jeho dlouholetou praxi na velitelských pozicích v řízení a velení základně letectva, a to včetně mezinárodních zkušeností, doufáme, že se mu podaří tyto zkušenosti zúročit i v pozici ředitele odštěpného závodu a nadále tak pokračovat v dlouhodobém trendu nejen ve vztahu ke kladným hospodářským výsledkům, ale rovněž při úspěšné realizaci zajímavých projektů pro naše zákazníky.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru