Jmenování Ředitele odštěpného závodu VTÚLaPVO Praha

Dne 1. ledna 2022 byl ředitelem odštěpného závodu VTÚLaPVO Praha ustanoven Ing. Libor Tomolya, který ukončil svou dosavadní práci jako zástupce velitele 24. základny dopravního letectva Praha – Kbely. Ve svých pracovních zkušenostech získal rozsáhlé zkušenosti v řízení, velení a všestranném zajišťování úkolů základny stálé připravenosti podle schválené působnosti. S ohledem na jeho dlouholetou praxi na velitelských pozicích v řízení a velení základně letectva, a to včetně mezinárodních zkušeností, doufáme, že se mu podaří tyto zkušenosti zúročit i v pozici ředitele odštěpného závodu a nadále tak pokračovat v dlouhodobém trendu nejen ve vztahu ke kladným hospodářským výsledkům, ale rovněž při úspěšné realizaci zajímavých projektů pro naše zákazníky.

+420 910 105 111

+420 284 817 086

info@vtusp.cz

           ID: 7jckvi2

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9 – Kbely

© Vojenský technický ústav, s.p.
Scroll to top