Czech English
Aktuality
VTÚ napomáhá zvyšovat branné povědomí kadetů

VTÚ napomáhá zvyšovat branné povědomí kadetů08. 12. 2017

Byla to dvojitá premiéra! Ve Vojenském technickém ústavu doposud kadeti branných oddílů mládeže nebyli a pro branné oddíly mládeže z Uherskohradišťska byl VTÚ prvním podnikem z obranné a bezpečnostní oblasti, který navštívili.    

Další přispění VTÚ k modernizaci armády

Další přispění VTÚ k modernizaci armády29. 11. 2017

Dalšími dílčími projekty Vojenského technického ústavu, s. p., které směřují do Armády ČR, jsou modernizované mobilní středisko řízení letového provozu (BASA III. L) a komunikační a informační modul (DSQOC 2. – Deployable Squadron Operations Centre). V těchto dnech je od pracovníků úseku komunikačních a informačních systému a úseku speciálních zástaveb a bezpilotních systémů odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany přebírají zástupci Agentury KIS a 22. základny vrtulníkového letectva. Na kontejnerových modulech bylo provedeno sofistikované technické zhodnocení, nevyjímaje zásadní modernizaci dílčích komponentů. V roce 2018 bude u mobilního pracoviště pro koordinaci vzletů a přistání provedeno jeho ověření do letového provozu. Autor: Pavel Lang      

VTÚ předal armádě novou techniku

VTÚ předal armádě novou techniku28. 11. 2017

Vojenský technický ústav, s. p. předal Armádě České republiky pět dílenských vozidel Tatra T-815-7-D 8x8. Nová technika zabezpečí provoz kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů typu Pandur 8x8 v polních podmínkách. Vozidla jsou ve dvou modifikacích podle úrovně prováděných oprav neprovozuschopné techniky. Tři kusy dílenských vozidel bude provozovat 4. brigáda rychlého nasazení, po jedné „pojízdné dílně“ budou mít 14. pluk logistické podpory a Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov. Autor: Pavel Lang Foto: archiv VTÚPV Vyškov

Více aktualit
VTÚ ZBLÍZKA
VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

„V oblasti výzkumu a vývoje se nám v loňském roce podařilo zdárně dokončit vývoj inovovaného náboje 14,5 mm s redukovaným dostřelem a získat dotační projekt pod názvem Postupy, v němž se řeší výzkum metodik a zařízení při zkoušení osobních ochranných prostředků. Kromě toho jsme se podíleli i na dotačních projektech dalších odštěpných závodů. Jako příklad uvedu Korobs a Gládius,“ říká ředitel VTÚVM Ing. Ján Roman.

 

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

„Ze strategických projektů loňského roku bych za odštěpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany zmínil následující: komunikační a informační modul KIM 5, systém velení a řízení ACCS CZ, radiokomunikační vybavení na stanoviště řízení letového provozu RCOM LSLPS a bezpilotní prostředky mini UAV. V roce 2016 se zaměříme na projekty související s řízením letového provozu, kde odštěpný závod bude plnit významnou roli systémového integrátora, dále na podporu projektů v rámci komunikačních a informačních systémů a v neposlední řadě, vzhledem k současné bezpečnostní situaci, také na bezpilotní průzkumné prostředky,“ říká ředitel VTÚLaPVO Ing. Petr Novotný.

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p., respektive jeho odštěpného závodu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín se nachází jižně od jihomoravského města Bzenec a svými parametry a možnostmi je v tuzemsku výjimečná. Na většině plochy je několikametrové pískové podloží bez stromového porostu, které má výrazný vliv na bezpečnost v prostoru střelnice v souvislosti s maximálním tlumícím účinkem střel. Další kladnou skutečností je rozsah střelecké linky. Do infrastruktury střelnice patří správní budova, řídící věž, zdravotnické středisko, protipožární nádrž, dílenské a výukové zázemí.

 

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

Houkající sanitky zdravotnické záchranné služby zastavují před specializovanou infekční nemocnicí pro izolaci a léčení osob se zvlášť nebezpečnými nákazami v těchonínském Centru biologické ochrany a přivážejí pacienty s podezřením na virus Ebola, umístěné v přepravních boxech Biobox. Dále jsou v těchto Bioboxech zdravotníky v přetlakových ochranných oblecích převáženi a rychle evakuováni na lůžka jednotky intenzivní péče. Naštěstí jen cvičně neboli v rámci prověrky připravenosti na případnou mimořádnou situaci.

Kdo jsme

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Vojenský technický ústav má tři odštěpné závody, které se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech:

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz