Czech English
Aktuality
Kamenec? Novinka VTÚ pro státní podniky a příspěvkové organizace Ministerstva obrany

Kamenec? Novinka VTÚ pro státní podniky a příspěvkové organizace Ministerstva obrany21. 07. 2016

Dobrou zprávou je, že se v rozrůstajících benefitních programech nemyslí jenom na dospělé. Vojenský technický ústav, s. p. připravil novinku, která se týká sedmi až patnáctiletých kluků a holek. VTÚ se stal iniciátorem aktivity pro děti zaměstnanců pěti státních podniků a devíti příspěvkových organizací Ministerstva obrany. Jedná se o Kamenec v Orlických horách neboli nejdéle existující dětský letní tábor v tuzemsku.    Jedenašedesátiletá tradice branného tábora Kamenec (http://www.kamenec.pionyr.cz/) stojí jak na tisících dětech, tak na desítkách instruktorů, kteří v nejednom případě byli nebo jsou příslušníky ozbrojených sil. Cílený třítýdenní program vede k nabytí dovedností a zkušeností důležitých pro život. Od července 2016 se tábora v Orlických horách mohou zúčastnit také děti z institucí, které jsou v gesci Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany České republiky! Partnerství státního podniku MO a kameneckého tábora není formální záležitostí. Obě strany jej od samého počátku berou opravdově a se zaujetím. „Rádi bychom oslovili všechny resortní státní podniky a příspěvkové organizace, aby se k podpoře dětí a mládeže na branném táboře Kamenec také připojily. Považujeme to nejen za prezentační profesní aktivitu, ale i dílčí formu následného vzdělání a zaměstnání v oblasti obrany a bezpečnosti,“ říká ředitel Vojenského technického ústavu Mgr. Jiří Protiva.  

Píšou o nás

Píšou o nás14. 07. 2016

Zájem sdělovacích prostředků o Vojenský technický ústav, s. p. neustává. O jeho činnosti v oblasti obranného výzkumu a vývoje a zkušebnictví, jakož i o dílčích projektech z odborného portfolia odštěpných závodů – VTÚLaPVO Praha Kbely, VTÚPV Vyškov, VTÚVM Slavičín – píšou jak resortní, tak odborná media. Aktuálním příkladem je účast státního podniku VTÚ na Aviatické pouti v červencovém A reportu nebo rozhovor ředitele Vojenského technického ústavu, s. p. Mgr. Jiřího Protivy pro magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví CzechIndustry 2/2016. Autor: Pavel Lang 

„Patnáctka“ aneb další pojítko mezi dvěma vojenskými ústavy, a to historickým a technickým

„Patnáctka“ aneb další pojítko mezi dvěma vojenskými ústavy, a to historickým a technickým04. 07. 2016

V těchto dnech začala další zajímavá spolupráce mezi Vojenským historickým ústavem a Vojenským technickým ústavem. Jedná se o repasi, přesněji řečeno expoziční přípravu stíhacího bombardovacího letounu MiG-15bis SB (trup. číslo 3255), který je v muzejní sbírce VHÚ Praha.

Více aktualit
VTÚ ZBLÍZKA
VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

„V oblasti výzkumu a vývoje se nám v loňském roce podařilo zdárně dokončit vývoj inovovaného náboje 14,5 mm s redukovaným dostřelem a získat dotační projekt pod názvem Postupy, v němž se řeší výzkum metodik a zařízení při zkoušení osobních ochranných prostředků. Kromě toho jsme se podíleli i na dotačních projektech dalších odštěpných závodů. Jako příklad uvedu Korobs a Gládius,“ říká ředitel VTÚVM Ing. Ján Roman.

 

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

„Ze strategických projektů loňského roku bych za odštěpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany zmínil následující: komunikační a informační modul KIM 5, systém velení a řízení ACCS CZ, radiokomunikační vybavení na stanoviště řízení letového provozu RCOM LSLPS a bezpilotní prostředky mini UAV. V roce 2016 se zaměříme na projekty související s řízením letového provozu, kde odštěpný závod bude plnit významnou roli systémového integrátora, dále na podporu projektů v rámci komunikačních a informačních systémů a v neposlední řadě, vzhledem k současné bezpečnostní situaci, také na bezpilotní průzkumné prostředky,“ říká ředitel VTÚLaPVO Ing. Petr Novotný.

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p., respektive jeho odštěpného závodu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín se nachází jižně od jihomoravského města Bzenec a svými parametry a možnostmi je v tuzemsku výjimečná. Na většině plochy je několikametrové pískové podloží bez stromového porostu, které má výrazný vliv na bezpečnost v prostoru střelnice v souvislosti s maximálním tlumícím účinkem střel. Další kladnou skutečností je rozsah střelecké linky. Do infrastruktury střelnice patří správní budova, řídící věž, zdravotnické středisko, protipožární nádrž, dílenské a výukové zázemí.

 

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

Houkající sanitky zdravotnické záchranné služby zastavují před specializovanou infekční nemocnicí pro izolaci a léčení osob se zvlášť nebezpečnými nákazami v těchonínském Centru biologické ochrany a přivážejí pacienty s podezřením na virus Ebola, umístěné v přepravních boxech Biobox. Dále jsou v těchto Bioboxech zdravotníky v přetlakových ochranných oblecích převáženi a rychle evakuováni na lůžka jednotky intenzivní péče. Naštěstí jen cvičně neboli v rámci prověrky připravenosti na případnou mimořádnou situaci.

Kdo jsme

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Vojenský technický ústav má tři odštěpné závody, které se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech:

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz