Czech English
Aktuality
Vedení VTÚ navštívilo bechyňské ženisty

Vedení VTÚ navštívilo bechyňské ženisty24. 02. 2017

Ve čtvrtek 23. února 2017 se uskutečnila pracovní návštěva vedoucích představitelů Vojenského technického ústavu, s. p. u 15. ženijního pluku v Bechyni. Při společném jednání se diskutovaly možnosti další spolupráce mezi státním podnikem Ministerstva obrany a útvarem bojové podpory Pozemních sil Armády ČR. Pro VTÚ jsou takováto výjezdní zasedání k vojenským útvarům a zařízením AČR důležitou zpětnou vazbou při plnění specifických úkolů v oblasti obranného výzkumu, vývoje, inovace a zkušebnictví. Obdobné profesní aktivity nedávno proběhly již na leteckých základnách Vzdušných sil AČR v Čáslavi a v Náměšti nad Oslavou i na Agentuře vojenského zdravotnictví v Hradci Králové.

Ředitel VTÚ, s.p. J. Protiva a náměstek místopředsedy vlády A. Marks

Jednání o obranném výzkumu a vývoji VTÚ23. 02. 2017

Ve středu 22. února 2017 jednal ředitel Vojenského technického ústavu, s. p. Jiří Protiva s náměstkem místopředsedy vlády a ředitelem Sekce pro vědu, výzkum a inovace Arnoštem Marksem. Pracovní schůzka byla zaměřena na prezentaci aktuálních projektů obranného výzkumu a vývoje VTÚ. Diskutovalo se také o spolupráci státního podniku s dalšími profesními institucemi a akademickou sférou.

Ředitel VTÚ, s. p. J. Protiva a ředitel Agentůry logistiky gen. J. Trakal

Podnikové únorové aktivity17. 02. 2017

O portfolio činností Vojenského technického ústavu, s. p. je mezi odbornými médii stále zájem. To lze konstatovat i na začátku letošního roku. Příkladem jsou rozhovory ředitele VTÚ, s. p. Jiřího Protivy pro časopis k bezpečnostní problematice Security magazín (Současný hospodářský vývoj jako základ pro modernizaci) a měsíčník Hospodářské komory ČR Komora (Státní podnik neznamená nefunkční moloch). Následně se státní podnik bude prezentovat v magazínu Reportáže z průmyslu.

Více aktualit
VTÚ ZBLÍZKA
VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

„V oblasti výzkumu a vývoje se nám v loňském roce podařilo zdárně dokončit vývoj inovovaného náboje 14,5 mm s redukovaným dostřelem a získat dotační projekt pod názvem Postupy, v němž se řeší výzkum metodik a zařízení při zkoušení osobních ochranných prostředků. Kromě toho jsme se podíleli i na dotačních projektech dalších odštěpných závodů. Jako příklad uvedu Korobs a Gládius,“ říká ředitel VTÚVM Ing. Ján Roman.

 

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

„Ze strategických projektů loňského roku bych za odštěpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany zmínil následující: komunikační a informační modul KIM 5, systém velení a řízení ACCS CZ, radiokomunikační vybavení na stanoviště řízení letového provozu RCOM LSLPS a bezpilotní prostředky mini UAV. V roce 2016 se zaměříme na projekty související s řízením letového provozu, kde odštěpný závod bude plnit významnou roli systémového integrátora, dále na podporu projektů v rámci komunikačních a informačních systémů a v neposlední řadě, vzhledem k současné bezpečnostní situaci, také na bezpilotní průzkumné prostředky,“ říká ředitel VTÚLaPVO Ing. Petr Novotný.

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p., respektive jeho odštěpného závodu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín se nachází jižně od jihomoravského města Bzenec a svými parametry a možnostmi je v tuzemsku výjimečná. Na většině plochy je několikametrové pískové podloží bez stromového porostu, které má výrazný vliv na bezpečnost v prostoru střelnice v souvislosti s maximálním tlumícím účinkem střel. Další kladnou skutečností je rozsah střelecké linky. Do infrastruktury střelnice patří správní budova, řídící věž, zdravotnické středisko, protipožární nádrž, dílenské a výukové zázemí.

 

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

Houkající sanitky zdravotnické záchranné služby zastavují před specializovanou infekční nemocnicí pro izolaci a léčení osob se zvlášť nebezpečnými nákazami v těchonínském Centru biologické ochrany a přivážejí pacienty s podezřením na virus Ebola, umístěné v přepravních boxech Biobox. Dále jsou v těchto Bioboxech zdravotníky v přetlakových ochranných oblecích převáženi a rychle evakuováni na lůžka jednotky intenzivní péče. Naštěstí jen cvičně neboli v rámci prověrky připravenosti na případnou mimořádnou situaci.

Kdo jsme

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Vojenský technický ústav má tři odštěpné závody, které se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech:

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz