Czech English
Aktuality
Studenti Univerzity obrany na stáži ve VTÚ

Studenti Univerzity obrany na stáži ve VTÚ14. 06. 2018

Vojenský technický ústav, s. p. byl jednou z resortních institucí v rámci odborné stáže studentů brněnské Univerzity obrany. Ve čtvrtek 14. června zavítali do odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany v Praze-Kbelích posluchači 4. ročníku katedry letectva a letecké techniky a katedry leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií. Na úvod byli informováni o oblastech působnosti a projektech státního podniku VTÚ, včetně služeb v akreditovaných laboratořích a zkušebnách. Následně je ředitel VTÚLaPVO Petr Novotný seznámil s aktuální činností odštěpného závodu a ředitel úseku speciálních zástaveb a bezpilotních systémů Jiří Kuzdas s výzkumem, vývojem a výrobou tamního odborného portfolia. Vrcholem programu byla ojedinělá možnost nahlédnout do zákulisí specializovaných pracovišť a hovořit s odborníky různých expertních týmů.

VTÚ se prezentuje na veletrhu Eurosatory 2018

VTÚ se prezentuje na veletrhu Eurosatory 201812. 06. 2018

Ve dnech 11. až 15. června 2018 se v Paříži koná prestižní mezinárodní veletrh zaměřený na obranný a bezpečnostní průmysl – Eurosatory 2018. Ve společné expozici vystavovatelů z České republiky je premiérově Vojenský technický ústav, s. p. Představitelé státního podniku zde mají optimální možnost konzultovat nejnovější trendy a technologické inovace v oblasti vědy a obranného výzkumu. Na výstavní ploše VTÚ jsou prezentovány aktuální projekty z odborného portfolia jeho tří odštěpných závodů. Jako příklad lze uvést modernizovaný přepravní prostředek k oddělené evakuaci osob podezřelých z možnosti přenosu smrtelných virových onemocnění.  

Projekty VTÚ na Pražské muzejní noci

Projekty VTÚ na Pražské muzejní noci11. 06. 2018

Pražská muzejní noc, konaná již popatnácté, je tradičně jednou z nejnavštěvovanějších akcí v metropoli. Široké veřejnosti zpřístupňuje místa a objekty, do kterých se standardně chodí za poplatek nebo v omezeném rozsahu. Na základě vzájemné spolupráce mezi Vojenským historickým ústavem Praha a Vojenským technickým ústavem se letos státní podnik VTÚ na této prestižní akci prezentoval. Část jeho odborného portfolia z odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany byla v sobotu 9. června k vidění ve kbelském Leteckém muzeu. Nešlo o nahodilost. Pravdou je, že Letecká skupina, která položila základy muzea a pak přešla do gesce VHÚ, vzešla právě z Výzkumného a zkušebního střediska (VZS 031), což byl přímý předchůdce současného Vojenského technického ústavu, s. p.

Více aktualit
VTÚ ZBLÍZKA
VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

„V oblasti výzkumu a vývoje se nám v loňském roce podařilo zdárně dokončit vývoj inovovaného náboje 14,5 mm s redukovaným dostřelem a získat dotační projekt pod názvem Postupy, v němž se řeší výzkum metodik a zařízení při zkoušení osobních ochranných prostředků. Kromě toho jsme se podíleli i na dotačních projektech dalších odštěpných závodů. Jako příklad uvedu Korobs a Gládius,“ říká ředitel VTÚVM Ing. Ján Roman.

 

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

„Ze strategických projektů loňského roku bych za odštěpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany zmínil následující: komunikační a informační modul KIM 5, systém velení a řízení ACCS CZ, radiokomunikační vybavení na stanoviště řízení letového provozu RCOM LSLPS a bezpilotní prostředky mini UAV. V roce 2016 se zaměříme na projekty související s řízením letového provozu, kde odštěpný závod bude plnit významnou roli systémového integrátora, dále na podporu projektů v rámci komunikačních a informačních systémů a v neposlední řadě, vzhledem k současné bezpečnostní situaci, také na bezpilotní průzkumné prostředky,“ říká ředitel VTÚLaPVO Ing. Petr Novotný.

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p., respektive jeho odštěpného závodu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín se nachází jižně od jihomoravského města Bzenec a svými parametry a možnostmi je v tuzemsku výjimečná. Na většině plochy je několikametrové pískové podloží bez stromového porostu, které má výrazný vliv na bezpečnost v prostoru střelnice v souvislosti s maximálním tlumícím účinkem střel. Další kladnou skutečností je rozsah střelecké linky. Do infrastruktury střelnice patří správní budova, řídící věž, zdravotnické středisko, protipožární nádrž, dílenské a výukové zázemí.

 

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

Houkající sanitky zdravotnické záchranné služby zastavují před specializovanou infekční nemocnicí pro izolaci a léčení osob se zvlášť nebezpečnými nákazami v těchonínském Centru biologické ochrany a přivážejí pacienty s podezřením na virus Ebola, umístěné v přepravních boxech Biobox. Dále jsou v těchto Bioboxech zdravotníky v přetlakových ochranných oblecích převáženi a rychle evakuováni na lůžka jednotky intenzivní péče. Naštěstí jen cvičně neboli v rámci prověrky připravenosti na případnou mimořádnou situaci.

Kdo jsme

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Vojenský technický ústav má tři odštěpné závody, které se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech:

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz