Czech English
Aktuality
Do technologie světové špičky je zapojen i „brus“ z VTÚ

Do technologie světové špičky je zapojen i „brus“ z VTÚ09. 02. 2018

Požadavek české firmy mít sofistikovaný nosič, který je navíc odolný a funkční v náročných terénních a meteorologických podmínkách, Vojenský technický ústav, s. p. bezezbytku splnil. Do společného projektu začlenil bezpilotní rotorový univerzální systém (BRUS), na něhož byl implementován systém na odhalování možného radioaktivního záření. Zanedlouho tak vznikla unikátní technologie představující světovou špičku pro radiační monitoring.

Nové impulsy při podpoře VTÚ v rozvoji pozemní protivzdušné obrany

Nové impulsy při podpoře VTÚ v rozvoji pozemní protivzdušné obrany07. 02. 2018

Vojenský technický ústav, s. p. ctí zásadu, že je třeba pokračovat v tom, co je efektivní. Loňské pracovní návštěvy představitelů VTÚ u vojenských útvarů a zařízení Armády ČR prokázaly svoji profesní oprávněnost a staly se zdrojem cenných informací pro nadcházející směřování obranného výzkumu a vývoje ve státním podniku. Další příležitostí VTÚ k získání zpětné vazby, kterou pro svoji činnost nezbytně potřebuje, bylo jednání s velením protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích.

Prezentace unikátního monitorovacího systému pro atomovou agenturu

Prezentace unikátního monitorovacího systému pro atomovou agenturu05. 02. 2018

Součinnost Vojenského technického ústavu, s. p. a společnosti Nuvia ve vývoji systému na přesné měření radiace pomoci dronu zaznamenala další profesní posun. Přispěla k tomu prezentace bezpilotního rotorového univerzálního systému (BRUS) z produkce úseku speciálních zástaveb a bezpilotních systému odštěpného závodu VTÚLaPVO a zařízení na odhalení radioaktivních látek DRONES–G od české firmy pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency).

Více aktualit
VTÚ ZBLÍZKA
VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

„V oblasti výzkumu a vývoje se nám v loňském roce podařilo zdárně dokončit vývoj inovovaného náboje 14,5 mm s redukovaným dostřelem a získat dotační projekt pod názvem Postupy, v němž se řeší výzkum metodik a zařízení při zkoušení osobních ochranných prostředků. Kromě toho jsme se podíleli i na dotačních projektech dalších odštěpných závodů. Jako příklad uvedu Korobs a Gládius,“ říká ředitel VTÚVM Ing. Ján Roman.

 

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

„Ze strategických projektů loňského roku bych za odštěpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany zmínil následující: komunikační a informační modul KIM 5, systém velení a řízení ACCS CZ, radiokomunikační vybavení na stanoviště řízení letového provozu RCOM LSLPS a bezpilotní prostředky mini UAV. V roce 2016 se zaměříme na projekty související s řízením letového provozu, kde odštěpný závod bude plnit významnou roli systémového integrátora, dále na podporu projektů v rámci komunikačních a informačních systémů a v neposlední řadě, vzhledem k současné bezpečnostní situaci, také na bezpilotní průzkumné prostředky,“ říká ředitel VTÚLaPVO Ing. Petr Novotný.

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p., respektive jeho odštěpného závodu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín se nachází jižně od jihomoravského města Bzenec a svými parametry a možnostmi je v tuzemsku výjimečná. Na většině plochy je několikametrové pískové podloží bez stromového porostu, které má výrazný vliv na bezpečnost v prostoru střelnice v souvislosti s maximálním tlumícím účinkem střel. Další kladnou skutečností je rozsah střelecké linky. Do infrastruktury střelnice patří správní budova, řídící věž, zdravotnické středisko, protipožární nádrž, dílenské a výukové zázemí.

 

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

Houkající sanitky zdravotnické záchranné služby zastavují před specializovanou infekční nemocnicí pro izolaci a léčení osob se zvlášť nebezpečnými nákazami v těchonínském Centru biologické ochrany a přivážejí pacienty s podezřením na virus Ebola, umístěné v přepravních boxech Biobox. Dále jsou v těchto Bioboxech zdravotníky v přetlakových ochranných oblecích převáženi a rychle evakuováni na lůžka jednotky intenzivní péče. Naštěstí jen cvičně neboli v rámci prověrky připravenosti na případnou mimořádnou situaci.

Kdo jsme

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Vojenský technický ústav má tři odštěpné závody, které se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech:

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz