Czech English
Aktuality
Prezentace vozidla LOV-ISR z dílny VTÚ na výstavě IDEB

Prezentace vozidla LOV-ISR z dílny VTÚ na výstavě IDEB24. 05. 2018

Na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDEB 2018 v Bratislavě bylo v expozici Ministerstva obrany České republiky prezentováno víceúčelové obrněné vozidlo s průzkumnou nástavbou LOV-ISR. Přestavbu a technické zhodnocení „iveca“ provedl Vojenský technický ústav, s. p., respektive odborníci odštěpného závodu Vojenský technický ústav výzbroje a munice Slavičín.

Doteky státnosti s dílčím přispěním VTÚ

Doteky státnosti s dílčím přispěním VTÚ10. 05. 2018

Ve středu 9. května 2018 byla v Jízdárně Pražského hradu zahájena reprezentativní výstava Doteky státnosti. Mezi unikátními exponáty ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha, které představují nejvýznamnější symboly a projevy státnosti, patří také první letadlo vyrobené v nově vzniklém Československu Bohemia B-5. Jeho expoziční přípravu na výstavu provedl Vojenský technický ústav, s. p. Vernisáže se zúčastnili nejvyšší představitelé Ministerstva obrany, Generálního štábu Armády ČR a další významní hosté politického a veřejného života. Za Vojenský technický ústav byl přítomen ředitel státního podniku Jiří Protiva a ředitel odštěpného závodu VTÚLaPVO Petr Novotný.

Armáda může provozovat modernizované letecké pozemní zařízení z VTÚ

Armáda může provozovat modernizované letecké pozemní zařízení z VTÚ10. 05. 2018

Počínaje 9. květnem 2018 mohou vrtulníky Vzdušných sil Armády České republiky pro řízení vzletů a přistání na polním letišti využívat modernizované letecké pozemní zařízení s typovým označením Komplet BASA III L, jehož výrobcem je Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany Praha – Kbely. Završením certifikačního procesu tohoto ojedinělého zařízení, které lze využít i při nasazení složek integrovaného záchranného systému nebo v zahraničních úkolových uskupeních, bylo předání osvědčení typové způsobilosti Odborem dohledu nad vojenským letectvím Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany. Příslušný dokument převzal z rukou ředitele ODVL SDK MO plukovníka gšt. Lubomíra Sitty ředitel o. z. VTÚLaPVO Petr Novotný. Slavnostnímu aktu na ředitelství VTÚ byli také přítomni ředitel státního podniku Jiří Protiva, ředitelka úseku KIS VTÚLaPVO Jitka Čapková a Jindřich Tausch z ODVL SDK MO.  

Více aktualit
VTÚ ZBLÍZKA
VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

„V oblasti výzkumu a vývoje se nám v loňském roce podařilo zdárně dokončit vývoj inovovaného náboje 14,5 mm s redukovaným dostřelem a získat dotační projekt pod názvem Postupy, v němž se řeší výzkum metodik a zařízení při zkoušení osobních ochranných prostředků. Kromě toho jsme se podíleli i na dotačních projektech dalších odštěpných závodů. Jako příklad uvedu Korobs a Gládius,“ říká ředitel VTÚVM Ing. Ján Roman.

 

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

„Ze strategických projektů loňského roku bych za odštěpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany zmínil následující: komunikační a informační modul KIM 5, systém velení a řízení ACCS CZ, radiokomunikační vybavení na stanoviště řízení letového provozu RCOM LSLPS a bezpilotní prostředky mini UAV. V roce 2016 se zaměříme na projekty související s řízením letového provozu, kde odštěpný závod bude plnit významnou roli systémového integrátora, dále na podporu projektů v rámci komunikačních a informačních systémů a v neposlední řadě, vzhledem k současné bezpečnostní situaci, také na bezpilotní průzkumné prostředky,“ říká ředitel VTÚLaPVO Ing. Petr Novotný.

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p., respektive jeho odštěpného závodu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín se nachází jižně od jihomoravského města Bzenec a svými parametry a možnostmi je v tuzemsku výjimečná. Na většině plochy je několikametrové pískové podloží bez stromového porostu, které má výrazný vliv na bezpečnost v prostoru střelnice v souvislosti s maximálním tlumícím účinkem střel. Další kladnou skutečností je rozsah střelecké linky. Do infrastruktury střelnice patří správní budova, řídící věž, zdravotnické středisko, protipožární nádrž, dílenské a výukové zázemí.

 

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

Houkající sanitky zdravotnické záchranné služby zastavují před specializovanou infekční nemocnicí pro izolaci a léčení osob se zvlášť nebezpečnými nákazami v těchonínském Centru biologické ochrany a přivážejí pacienty s podezřením na virus Ebola, umístěné v přepravních boxech Biobox. Dále jsou v těchto Bioboxech zdravotníky v přetlakových ochranných oblecích převáženi a rychle evakuováni na lůžka jednotky intenzivní péče. Naštěstí jen cvičně neboli v rámci prověrky připravenosti na případnou mimořádnou situaci.

Kdo jsme

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Vojenský technický ústav má tři odštěpné závody, které se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech:

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz