Czech English
Aktuality
Osobitý vklad VTÚ válečným veteránům

Osobitý vklad VTÚ válečným veteránům25. 08. 2016

Šestačtyřicet. To je počet unikátních fotografií z nasazení českých vojáků v zahraničních misích. Jako celek tvoří výstavu, která pod názvem „Ten druhý život“ putuje napříč Českou republikou. Její obsahový i charitativní záměr oslovil také Vojenský technický ústav. Státní podnik VTÚ akci podpořil a stal se jedním z partnerů výstavy.

Security magazín hovořil s ředitelem VTÚ, s.p. Jiřím Protivou

Security magazín hovořil s ředitelem VTÚ, s.p. Jiřím Protivou15. 08. 2016

Dvouměsíčník Security magazín, který vychází od roku 1994, se zaměřuje na bezpečnost ve všech jejich aspektech. Počínaje bezpečností občanů, konče ochranou před riziky a nebezpečími, která přináší současný svět. V jeho posledním čísle (červenec/srpen 2016) si na stránkách 24 - 26 můžete přečíst exkluzivní rozhovor ředitele Vojenského technického ústavu, s.p. Mgr. Jiřího Protivy pod názvem Chci udržet nově nastolený trend státního podniku.

Pohled do zákulisí zkušebny malorážových zbraní

Pohled do zákulisí zkušebny malorážových zbraní28. 07. 2016

Renomované zkušební pracoviště se nachází ve slavičínském Vojenském technickém ústavu výzbroje a munice. Od roku 1996 se na tamní zkušebně testují základní charakteristiky zbraní do ráže 20mm, a to jak za standardních, tak za ztížených podmínek nevyjímaje simulaci pouštního a arktického podnebí. Vedle toho se zde provádějí speciální zkoušky odolnosti u prostředků balistické ochrany, mimo jiné proti propíchnutí a průstřelu.

Více aktualit
VTÚ ZBLÍZKA
VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

„V oblasti výzkumu a vývoje se nám v loňském roce podařilo zdárně dokončit vývoj inovovaného náboje 14,5 mm s redukovaným dostřelem a získat dotační projekt pod názvem Postupy, v němž se řeší výzkum metodik a zařízení při zkoušení osobních ochranných prostředků. Kromě toho jsme se podíleli i na dotačních projektech dalších odštěpných závodů. Jako příklad uvedu Korobs a Gládius,“ říká ředitel VTÚVM Ing. Ján Roman.

 

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

„Ze strategických projektů loňského roku bych za odštěpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany zmínil následující: komunikační a informační modul KIM 5, systém velení a řízení ACCS CZ, radiokomunikační vybavení na stanoviště řízení letového provozu RCOM LSLPS a bezpilotní prostředky mini UAV. V roce 2016 se zaměříme na projekty související s řízením letového provozu, kde odštěpný závod bude plnit významnou roli systémového integrátora, dále na podporu projektů v rámci komunikačních a informačních systémů a v neposlední řadě, vzhledem k současné bezpečnostní situaci, také na bezpilotní průzkumné prostředky,“ říká ředitel VTÚLaPVO Ing. Petr Novotný.

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p., respektive jeho odštěpného závodu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín se nachází jižně od jihomoravského města Bzenec a svými parametry a možnostmi je v tuzemsku výjimečná. Na většině plochy je několikametrové pískové podloží bez stromového porostu, které má výrazný vliv na bezpečnost v prostoru střelnice v souvislosti s maximálním tlumícím účinkem střel. Další kladnou skutečností je rozsah střelecké linky. Do infrastruktury střelnice patří správní budova, řídící věž, zdravotnické středisko, protipožární nádrž, dílenské a výukové zázemí.

 

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

Houkající sanitky zdravotnické záchranné služby zastavují před specializovanou infekční nemocnicí pro izolaci a léčení osob se zvlášť nebezpečnými nákazami v těchonínském Centru biologické ochrany a přivážejí pacienty s podezřením na virus Ebola, umístěné v přepravních boxech Biobox. Dále jsou v těchto Bioboxech zdravotníky v přetlakových ochranných oblecích převáženi a rychle evakuováni na lůžka jednotky intenzivní péče. Naštěstí jen cvičně neboli v rámci prověrky připravenosti na případnou mimořádnou situaci.

Kdo jsme

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Vojenský technický ústav má tři odštěpné závody, které se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech:

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz