Czech English
Aktuality
Diskuse o možnosti leteckého monitoringu církevních majetků

Diskuse o možnosti leteckého monitoringu církevních majetků19. 06. 2018

V úterý 19. června přijal v audienční síni Arcibiskupství pražského kardinál Dominik Duka ředitele Vojenského technického ústavu, s. p. Jiřího Protivu. Ředitel státního podniku informoval Jeho eminenci o možnosti využití bezpilotního rotorového univerzálního systému (BRUS) pro letecké mapování církevních majetků. K případnému monitoringu pozemků, lesních porostů, polností i nemovitostí, respektive vytváření podkladů pro tvorbu ortofotomap, by mohly být nasazeny až čtyři stroje, které má VTÚ pro tyto účely registrovány.

Studenti Univerzity obrany na stáži ve VTÚ

Studenti Univerzity obrany na stáži ve VTÚ14. 06. 2018

Vojenský technický ústav, s. p. byl jednou z resortních institucí v rámci odborné stáže studentů brněnské Univerzity obrany. Ve čtvrtek 14. června zavítali do odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany v Praze-Kbelích posluchači 4. ročníku katedry letectva a letecké techniky a katedry leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií. Na úvod byli informováni o oblastech působnosti a projektech státního podniku VTÚ, včetně služeb v akreditovaných laboratořích a zkušebnách. Následně je ředitel VTÚLaPVO Petr Novotný seznámil s aktuální činností odštěpného závodu a ředitel úseku speciálních zástaveb a bezpilotních systémů Jiří Kuzdas s výzkumem, vývojem a výrobou tamního odborného portfolia. Vrcholem programu byla ojedinělá možnost nahlédnout do zákulisí specializovaných pracovišť a hovořit s odborníky různých expertních týmů.

VTÚ se prezentuje na veletrhu Eurosatory 2018

VTÚ se prezentuje na veletrhu Eurosatory 201812. 06. 2018

Ve dnech 11. až 15. června 2018 se v Paříži koná prestižní mezinárodní veletrh zaměřený na obranný a bezpečnostní průmysl – Eurosatory 2018. Ve společné expozici vystavovatelů z České republiky je premiérově Vojenský technický ústav, s. p. Představitelé státního podniku zde mají optimální možnost konzultovat nejnovější trendy a technologické inovace v oblasti vědy a obranného výzkumu. Na výstavní ploše VTÚ jsou prezentovány aktuální projekty z odborného portfolia jeho tří odštěpných závodů. Jako příklad lze uvést modernizovaný přepravní prostředek k oddělené evakuaci osob podezřelých z možnosti přenosu smrtelných virových onemocnění.  

Více aktualit
VTÚ ZBLÍZKA
VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

„V oblasti výzkumu a vývoje se nám v loňském roce podařilo zdárně dokončit vývoj inovovaného náboje 14,5 mm s redukovaným dostřelem a získat dotační projekt pod názvem Postupy, v němž se řeší výzkum metodik a zařízení při zkoušení osobních ochranných prostředků. Kromě toho jsme se podíleli i na dotačních projektech dalších odštěpných závodů. Jako příklad uvedu Korobs a Gládius,“ říká ředitel VTÚVM Ing. Ján Roman.

 

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

„Ze strategických projektů loňského roku bych za odštěpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany zmínil následující: komunikační a informační modul KIM 5, systém velení a řízení ACCS CZ, radiokomunikační vybavení na stanoviště řízení letového provozu RCOM LSLPS a bezpilotní prostředky mini UAV. V roce 2016 se zaměříme na projekty související s řízením letového provozu, kde odštěpný závod bude plnit významnou roli systémového integrátora, dále na podporu projektů v rámci komunikačních a informačních systémů a v neposlední řadě, vzhledem k současné bezpečnostní situaci, také na bezpilotní průzkumné prostředky,“ říká ředitel VTÚLaPVO Ing. Petr Novotný.

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p., respektive jeho odštěpného závodu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín se nachází jižně od jihomoravského města Bzenec a svými parametry a možnostmi je v tuzemsku výjimečná. Na většině plochy je několikametrové pískové podloží bez stromového porostu, které má výrazný vliv na bezpečnost v prostoru střelnice v souvislosti s maximálním tlumícím účinkem střel. Další kladnou skutečností je rozsah střelecké linky. Do infrastruktury střelnice patří správní budova, řídící věž, zdravotnické středisko, protipožární nádrž, dílenské a výukové zázemí.

 

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

Houkající sanitky zdravotnické záchranné služby zastavují před specializovanou infekční nemocnicí pro izolaci a léčení osob se zvlášť nebezpečnými nákazami v těchonínském Centru biologické ochrany a přivážejí pacienty s podezřením na virus Ebola, umístěné v přepravních boxech Biobox. Dále jsou v těchto Bioboxech zdravotníky v přetlakových ochranných oblecích převáženi a rychle evakuováni na lůžka jednotky intenzivní péče. Naštěstí jen cvičně neboli v rámci prověrky připravenosti na případnou mimořádnou situaci.

Kdo jsme

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Vojenský technický ústav má tři odštěpné závody, které se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech:

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz