Czech English
Aktuality
VTÚ zvyšuje technické povědomí mladých „kameňáků“

VTÚ zvyšuje technické povědomí mladých „kameňáků“16. 07. 2018

Bojovým pokřikem „Hurá“ poděkovala bezmála stovka chlapců a dívek branného tábora Kamenec v Orlických horách za prezentaci Vojenského technického ústavu, s. p. S dílčími projekty odštěpných závodů VTÚLaPVO Praha - Kbely a VTÚVM Slavičín se seznámili na Dni VTÚ, který pro nejdéle existující dětský letní tábor v tuzemsku zorganizoval státní podnik již potřetí.

Český rozhlas o antidronové ochraně z VTÚ

Český rozhlas o antidronové ochraně z VTÚ16. 07. 2018

Takzvaná antidronová ochrana je nejen aktuálním úkolem expertních týmů, ale i poutavým tématem sdělovacích prostředků. Nedávným příkladem je reportáž Českého rozhlasu pod názvem Jak fungují antidronové systémy. Svým profesním dílem, přesněji řečeno svými zkušenostmi i stávajícími poznatky, přispěl do vysílání také Vojenský technický ústav, s. p. Na otázky redaktora Ondřeje Nováka odpovídal ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva.

Sledovanost státního podniku roste

Sledovanost státního podniku roste09. 07. 2018

Takzvaná facebooková komunita Vojenského technického ústavu, s. p. čítá v současnosti 535 lidí. Nabízí se otázka, jaká je sledovanost publikovaných článků? Tady jsou fakta z prvního půlroku 2018…

Více aktualit
VTÚ ZBLÍZKA
VTÚPV: VTÚ zmodernizoval biobox k izolaci od smrtelných virových onemocnění

VTÚPV: VTÚ zmodernizoval biobox k izolaci od smrtelných virových onemocnění

Přepravní prostředek k oddělené evakuaci osob podezřelých z možnosti přenosu virových onemocnění, nevyjímaje krvácivou horečku Ebola či respirační syndrom SARS, to je produkt z vlastního vývoje Vojenského technického ústavu, s. p. Pro potřeby Armády České republiky bylo ve státním podniku vyrobeno dvacet kusů bioboxů. VTÚ následně přistoupil k modernizaci tzv. vojenské varianty na civilní, a to pro potřeby zdravotnických záchranných služeb a specializovaných pracovišť. Nová modifikace nese označení Biobox – M1.

VTÚPV: Pro armádu a IZS je tady SEC z VTÚ

VTÚPV: Pro armádu a IZS je tady SEC z VTÚ

Vojenský technický ústav, konkrétně jeho odštěpný závod Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov, dodal do Armády České republiky sestavu energetického centra (typové označení SEC 1080 kW). Jelikož se jedná o unikátní projekt, který lze využít jak při nasazení jednotek ozbrojených sil, tak složek integrovaného záchranného systému, zveřejňujeme další podrobnosti.

VTÚLaPVO: Aplikovaný výzkum v oblasti lidského činitele v letectví

VTÚLaPVO: Aplikovaný výzkum v oblasti lidského činitele v letectví

Specializované pracoviště odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany v Praze – Kbelích řeší aplikovaný výzkum a vývoj dopadů zvýšené informační zátěže do chování člověka v systému člověk-stroj (člověk-letadlo).

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p., respektive jeho odštěpného závodu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín se nachází jižně od jihomoravského města Bzenec a svými parametry a možnostmi je v tuzemsku výjimečná. Na většině plochy je několikametrové pískové podloží bez stromového porostu, které má výrazný vliv na bezpečnost v prostoru střelnice v souvislosti s maximálním tlumícím účinkem střel. Další kladnou skutečností je rozsah střelecké linky. Do infrastruktury střelnice patří správní budova, řídící věž, zdravotnické středisko, protipožární nádrž, dílenské a výukové zázemí.

 

Kdo jsme

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Vojenský technický ústav má tři odštěpné závody, které se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech:

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz