Czech English
Aktuality
Noví velitelé Vzdušných a Pozemních sil AČR mají zájem rozvíjet spolupráci s VTÚ

Noví velitelé Vzdušných a Pozemních sil AČR mají zájem rozvíjet spolupráci s VTÚ22. 11. 2016

V řádu dnů se setkal ředitel Vojenského technického ústavu, s. p. Jiří Protiva s veliteli Vzdušných sil a Pozemních sil Armády ČR generálmajorem Jaromírem Šebestou a generálmajorem Štefanem Kaletou. „VTÚ by měl přesně znát, co Vzdušné a Pozemní síly Armády České republiky po technické stránce potřebují, a naopak na jejich velitelstvích musí být zřejmé, jak jim může státní podnik Ministerstva obrany prostřednictvím udržovaných schopností pomoct jejich vize realizovat“, říká J. Protiva.

O VTÚ s ústavními činiteli

O VTÚ s ústavními činiteli18. 11. 2016

Jednání o oblastech působnosti Vojenského technického ústavu, přesněji řečeno o poskytování služeb resortním i mimo resortním zákazníkům, pokračovalo na půdě Parlamentu České republiky. Nedávným příkladem bylo setkání ředitele VTÚ, s. p. Jiřího Protivy se senátorem a hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem. „Společně s náměstkem ministra obrany Tomášem Kuchtou jsem seznámil pana hejtmana s aktuální situací v areálu muničních skladů ve Vrběticích. Dalším tématem byly zevrubné informace o dílčích projektech a pozitivním vývoji hospodaření v odštěpném závodu VTÚVM Slavičín,“ říká ředitel státního podniku a dodává, že J. Čunek přijal pozvání do slavičínského závodu v prvním kvartálu roku 2017.

VTÚ deklaroval svoji připravenost na bezpečnostní rizika

VTÚ deklaroval svoji připravenost na bezpečnostní rizika11. 11. 2016

Další významná konference, s tématikou obranného průmyslu, se uskutečnila v pátek 11. listopadu 2016 v pražském hotelu President. Klíčovým námětem byla připravenost obranného průmyslu České republiky na aktuální bezpečnostní rizika a následné odborné panely – aktuální bezpečnostní rizika a naše připravenost jim čelit z hlediska teritoriálního uskupení, dále koaliční závazky v rámci NATO, bezpečnostní strategie ČR, využití a příležitosti domácího průmyslu, versus vyzbrojování armády, potenciální hrozby a elektronická válka.

Více aktualit
VTÚ ZBLÍZKA
VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

„V oblasti výzkumu a vývoje se nám v loňském roce podařilo zdárně dokončit vývoj inovovaného náboje 14,5 mm s redukovaným dostřelem a získat dotační projekt pod názvem Postupy, v němž se řeší výzkum metodik a zařízení při zkoušení osobních ochranných prostředků. Kromě toho jsme se podíleli i na dotačních projektech dalších odštěpných závodů. Jako příklad uvedu Korobs a Gládius,“ říká ředitel VTÚVM Ing. Ján Roman.

 

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

„Ze strategických projektů loňského roku bych za odštěpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany zmínil následující: komunikační a informační modul KIM 5, systém velení a řízení ACCS CZ, radiokomunikační vybavení na stanoviště řízení letového provozu RCOM LSLPS a bezpilotní prostředky mini UAV. V roce 2016 se zaměříme na projekty související s řízením letového provozu, kde odštěpný závod bude plnit významnou roli systémového integrátora, dále na podporu projektů v rámci komunikačních a informačních systémů a v neposlední řadě, vzhledem k současné bezpečnostní situaci, také na bezpilotní průzkumné prostředky,“ říká ředitel VTÚLaPVO Ing. Petr Novotný.

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p., respektive jeho odštěpného závodu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín se nachází jižně od jihomoravského města Bzenec a svými parametry a možnostmi je v tuzemsku výjimečná. Na většině plochy je několikametrové pískové podloží bez stromového porostu, které má výrazný vliv na bezpečnost v prostoru střelnice v souvislosti s maximálním tlumícím účinkem střel. Další kladnou skutečností je rozsah střelecké linky. Do infrastruktury střelnice patří správní budova, řídící věž, zdravotnické středisko, protipožární nádrž, dílenské a výukové zázemí.

 

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

Houkající sanitky zdravotnické záchranné služby zastavují před specializovanou infekční nemocnicí pro izolaci a léčení osob se zvlášť nebezpečnými nákazami v těchonínském Centru biologické ochrany a přivážejí pacienty s podezřením na virus Ebola, umístěné v přepravních boxech Biobox. Dále jsou v těchto Bioboxech zdravotníky v přetlakových ochranných oblecích převáženi a rychle evakuováni na lůžka jednotky intenzivní péče. Naštěstí jen cvičně neboli v rámci prověrky připravenosti na případnou mimořádnou situaci.

Kdo jsme

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Vojenský technický ústav má tři odštěpné závody, které se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech:

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz