Zkušebna vozidel ve Vyškově

Zkušebna vozidel, jež je součástí akreditované zkušební laboratoře č. 1103 v odštěpném závodu VTÚPV ve Vyškově, disponuje zkušebním terénním okruhem, na kterém lze otestovat vojenská vozidla, včetně jejich nástaveb. Jedním z mnoha zkoušených objektů bylo kolové obrněné vozidlo TITUS 6×6, které úspěšně prošlo kontrolními zkouškami. Na zkušebním terénním okruhu jsou na vozidle prováděny náročné dynamické zkoušky, včetně zkoušek životnosti a spolehlivosti.

Na přiložené fotografii lze vidět zkoušku stoupání ve 25° svahu. Vozidlo musí v průběhu jízdy svahem zastavit a znovu se rozjet. Zkouška probíhá oběma směry.

Na další fotografii lze vidět výjezd z brodu o hloubce 1 200 mm, kdy proběhl průjezd brodem a stání ve vodě s nastartovaným i vypnutým motorem po předem daný časové úsek.

Další z řady zkoušek je i zkouška výstupnosti, kde jsou stupně o výšce 20 ,40 ,60 ,80, 100 a 120 cm, ale zde nastavit i jiné výšky. Kolové obrněné vozidlo TITUS splnilo požadavky s rezervou.

Autor Ing. Pavel Přikryl

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru