Zkušebna ve Vyškově disponuje novou třífázovou zátěží o výkonu 1250 kW

Zkušebna elektrické bezpečnosti, odštěpný závod VTÚPV Vyškov je nově vybavena třífázovou mobilní odporovou zátěží na přívěsném vozíku o výkonu 1250 kW s možností nastavení dané zátěže po 1 kW.

Zátěž lze využít pro zatížení elektrocentrál, rozváděčů a jiných výkonových zařízeních. Je vhodná jak pro vojenský, tak pro civilní sektor. Zátěž má vysoký stupeň krytí (IP54) a lze ji tak provozovat i ve venkovních podmínkách. Zkušebna nabízí možnost provádět zátěžové zkoušky také u zákazníků, mobilní zátěž lze ovládat dálkově na vzdálenost až 100 m.

The Electrical Safety Test Site of VTÚPV Vyškov branch is newly equipped by 3-phase mobile resistance load with the power of 1,250 kW. The load can be set up with the step of 1 kW.

The load can be used for testing of generator sets, switchgears and other high-power devices. It is suitable both for military and civil sectors. The load has high IP code (IP54); it can be operated in the external environment too. From this reason, the Test Site offers the possibility to carry out the load tests externally; the mobile load can be controlled remotely in the distance up to 100 m.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru