Zkušebna speciálních systémů a PHM ve Vyškově

Zkušebna PHM se zabývá tribotechnickou diagnostikou vznětových motorů, převodovek. Jednou z metod, kterou k tomu využívá je FTIR spektroskopie. Vzorky jsou analyzovány na spektrometru NICOLET iS20.

Na základě průběžně odebíraných vzorků z vozidla lze provedením srovnání IČ spekter vyhodnotit, zda byly na zkoušeném vozidle skutečně použity tytéž oleje, které výrobce vozidla deklaroval jako prvotní náplně z novovýroby.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru