Zkušebna potápěčské techniky ve Vyškově

Zkušebna potápěčské techniky, akreditovaná zkušební laboratoř č. 2452, Vojenského technického ústavu, s. p., odštěpný závod VTÚPV ve Vyškově provádí i praktické zkoušky potápěčských obleků dle normy ČSN EN 14225-1 a ČSN EN 14225-2. Tyto zkoušky jsou nedílnou součástí zkoušek nutných pro vystavení certifikátu EU přezkoušení typu. Součástí zkoušek je také ponor do hloubky větší než 5 m. K těmto účelům zkušebna využívá potápěčskou věž s hloubkou 7 m.

Funkčnost potápěčských obleků testuje zkušební potápěč v reálných podmínkách. Konkrétně se jedná o těsnost napouštěcích a vypouštěcích ventilů, těsnících manžet, pohodlí a celkovou ergonomii obleků.

Autor: Tomáš Brunclík

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru