Zkušebna EMC

Zkušebna elektromagnetické kompatibility (EMC) v odštěpném závodu VTÚPV  ve Vyškově provádí testy EMI – elektromagnetické interference (rušení) a  EMS -elektromagnetické susceptibility (odolnosti).

Jedním z testů je zkouška odolnosti proti působení magnetického pole. Pro tyto účely zkušebna disponuje soustavou Helmholtzových cívek HHS 5213-100 umožňující testovat zařízení při intenzitě magnetického pole do 1000 A/m pro kontinuální působení a krátkodobě až 1500 A/m v rozsahu kmitočtů od 0 Hz do 5 kHz.

Na fotografii je zobrazeno uspořádání při zkoušce odolnosti zařízení vůči magnetickému poli síťového kmitočtu dle normy ČSN EN 61000-4-8. V tomto případě byla testovací intenzita magnetického pole s kmitočtem 50 Hz při kontinuálním působení 100 A/m a při krátkodobém působení 1000 A/m.

Autor: Ing. Petr Kupka

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru