Zkušebna elektrické bezpečnosti ve Vyškově

Zkušebna elektrické bezpečnosti – Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103 v odštěpném závodě VTÚPV Vyškov i nadále zabezpečuje akreditované zkoušky stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód). Dle aktuálně vydané normy ČSN EN 62262+A1:2022 je zkušebna schopna realizovat zkoušky i na nově přidaný kód IK 11 (energie nárazu 50 J). Zkušební laboratoř tak provádí tyto testy v rozmezí IK 02 až IK11.

Autor: Ing. Plch

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru