Zkoušky pro kolejová vozidla

Zkušebna speciálních měření, která je součástí akreditované zkušební laboratoře (AZL) č. 1103 v odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov, se zabývá také zkoušením mechanické odolnosti drážních zařízení vůči působení vibrací a rázů dle normy ČSN EN 61373 ed.2.

V uplynulém období se jednalo zejména o bloky určené pro nová či modernizovaná kolejová vozidla, a to jak pro české výrobce, tak i pro zahraniční zákazníky, např. ze Spolkové republiky Německo.

Text: Ivan Štuchal

Foto: archiv odštěpného závodu VTÚPV Vyškov

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru