Zkoušky funkčních vzorků BVP ověří, jak vozidla splňují požadované parametry a požadavky MO a AČR

V úterý 27. dubna 2021 budou do České republiky přepraveny funkční vzorky vozidel tří výrobců, kteří se ucházejí o zisk veřejné zakázky na dodávku 210 pásových bojových vozidel pěchoty ve prospěch Armády České republiky. Jedná se o vozidla CV90 od švédské společnosti BAE Systems, Lynx od německé firmy Rheinmetall Landsysteme a ASCOD od španělské společnosti GDELS.

Následně bude zahájen téměř šestitýdenní proces zkoušek těchto funkčních vzorků ze strany zástupců AČR, Sekce vyzbrojování a akvizic MO a státních podniků Vojenský technický ústav (VTÚ), Vojenský výzkumný ústav (VVÚ) a VOP CZ. Zkoušky budou ukončeny 6. června a následně potrvá dva týdny proces jejich vyhodnocování.

„Cílem zkoušek bude prostřednictvím 30 různých typů testování prověřit vybrané technické parametry požadované AČR. V rámci toho budou ověřovány jak hodnoty deklarované výrobci v dokumentaci, tak praktické vlastnosti vozidel od pohyblivosti a průchodivosti až po střelecké schopnosti jejich zbraňových systémů,“ uvedl plukovník Ctirad Gazda, vedoucí oddělení projektu pořízení BVP SVA MO. Testování bude ověřovat parametry vozidel, jeho cílem není některého z potenciálních uchazečů vyřadit. Výsledky budou využity v procesu posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek.

Činnosti budou probíhat většinu času na několika místech zároveň, budou využity vojenské výcvikové prostory Březina a Libavá, závody VTÚ ve Vyškově a Slavičíně, VVÚ v Brně, přerovské letiště, posádka 72. mechanizovaného praporu v Přáslavicích a také prostory VOP CZ v Šenově u Nového Jičína. Důvodem je, aby se jednotlivá vozidla mohla na stanovištích vystřídat a bylo možné zajistit nezávislé prověření daných parametrů.

Přesto se budou harmonogramy vozidel z organizačních důvodů někdy prolínat. Nejdůležitějším momentem v tomto směru bude středa 26. května, kdy na Libavé proběhne VIP den za předpokládané účasti významných hostů a zástupců médií. O podrobnostech týkajících se akreditace a organizačních pokynů k VIP dnu budeme informovat v následujících týdnech.

Zkoušek funkčních vzorků se bude účastnit celkem více než 200 lidí z jednotlivých složek MO a AČR, státních podniků a také zástupců dodavatelů. Jde o náhradní termín poté, co kvůli nepříznivé epidemické situaci a opatřením proti nemoci COVID-19 nemohlo zkoušení proběhnout v listopadu 2020. Přes aktuálně příznivější situaci budou celý proces doprovázet přísná hygienická opatření a všichni účastníci se budou muset minimálně jednou týdně podrobit antigennímu testu.

Autor: Jakub Fajnor, tiskové oddělení MO

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru