Zkoušky armatur pro jadernou energetiku

VTÚ s.p. se ve své Akreditované zkušební laboratoři č. 1103 zabývá mimo jiné také zkoušením seizmické způsobilosti, dále mechanické odolnosti vůči působení vibrací a rázů různých typů armatur určených k instalacím zejména v systémech jaderných elektráren. Tyto se zkouší vždy naplněné kapalinou a při tlaku odpovídajícím minimálně tlaku provoznímu. K tomu jsou na zkušebně k dispozici tlakovací zařízení až do tlaku 60 MPa. Následující obrázky zachycují průběhy zkoušek.

© Vojenský technický ústav, s.p.
Přesunout nahoru